Bota al contingut principal

Pañella: “esperem que ara ens facen cas, perquè des de Compromís hem demostrat la viabilitat, malgrat que no van dur a terme l’estudi que havien aprovat fer”.

El diputat de Compromís per Castelló, Josep Maria Pañella, s’ha congratulat “per l’aprovació unànime a les Corts Valencianes de la proposició no de llei presentada per Compromís i que diu literalment: “En vista que la línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs disposa de les condicions tècniques exigibles, té una demanda social i unes possibilitats econòmiques que la fan rendible econòmicament i social, exigeix dels nostres governants tant a nivell autonòmic com estatal que inicien de manera immediata totes les accions necessàries per tal de que les poblacions situades al Nord de Castelló disposen d’un servei de Rodalies que s’iniciaria en Vinaròs i acabaria en Castelló”.

Pañella ha recordat que “els valencianistes estem reivindicant la creació d’un servei ferroviari de rodalies entre Castelló i Vinaròs des de l’any 1997. L’any 2002 ja es va debatre a Les Corts l’ampliació d’aquest servei ferroviari, i la passada legislatura es va aconseguir aprovar per unanimitat la Proposició No de Llei presentada per Compromís demanant la creació de la línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs. Malgrat tot això, fins ara mai hem trobat resposta positiva a les nostres reivindicacions, unes vegades han argumentat la saturació de la línia, a causa d’haver un tram de via única entre Benicàssim i Orpesa, unes altres que no existia suficient demanda per a crear aquesta línia. Avui podem afirmar que el tram de via única ja fa vuit anys que s’ha reformat i que la demanda és la suficient perquè el servei siga rendible”.

El diputat de Compromís ha assegurat que “la possibilitat tècnica per ampliar el serveis de trens de rodalies és fàcilment constatable, atès que les instal·lacions existents en tot el trajecte consisteixen en una doble via banalitzada, amb sistema de bloqueig amb Control del Tràfic Centralitzat i bones disposicions de seguretat, permetent velocitat màximes que superen el 200km hora. En conseqüència, podem afirmar que les condicions tècniques i la capacitat de línia són les adequades per a l’establiment d’un servei de Rodalies similar al de la línia de Castelló a València. Entenem, com es desprèn dels càlculs econòmics que Compromís ha fet públics, que aquest servei de rodalies és totalment viable, com la resta dels serveis que existeixen. Però, al marge de la seua rendibilitat econòmica existeix una rendibilitat social que no podem oblidar.