Anar directament a les notícies

Els ciutadans decidiran el vot de Compromís sobre la Llei de Transparència

Publicat el en Llibertat i Igualtat

Dijous que ve, el diputat de Compromis, Joan Baldoví, votarà les esmenes i el projecte final de la Llei de Transparència. Però Baldoví no premerà el botó en funció al seu criteri o al decidit pels partits que formen la seua coalició, sinó que ho farà en funció dels resultats obtinguts en la consulta que aquests dies ha tingut lloc a través de la web www.congrestransparent.com.

Aquesta web es tracta d’una experiència pionera de democràcia directa, que pretén demostrar que és possible una major participació ciutadana i per tant una democràcia més directa que no es limite a votar cada quatre anys.

Segons el diputat de Compromís, Joan Baldoví, “les noves tecnologies han canviat molt la societat i cal aprofitar els nous mecanismes que ens brinden les xarxes per a escoltar a la ciutadania. Si és important anar a votar cada 4 anys, també ho és participar directament en la presa de decisions i per açò, des de Compromís hem llançat aquesta iniciativa, que continuarà amb més votacions, perquè volem saber l’opinió dels ciutadans i volem que aquests s’impliquen activament en la presa de decisions. Els diputats som, al cap i a la fi, portaveus i representants de la ciutadania i per açò, són els ciutadans els que han de prendre aqueixes decisions i nosaltres, els diputats, traslladar-les a l’hora de la votació”.

“No fa falta fer grans anuncis en las Ventas, com vol Rajoy, es pot implicar a la ciutadania en els canvis que requereix la societat d’una manera directa. Les xarxes socials no són només per a penjar fotografies, vídeos i declaracions de bones intencions, sinó que són per a interactuar, per a dialogar, per a llançar missatges i també per a rebre contestacions. Creiem profundament en el fort impuls per a la democràcia que suposa el 2.0 aplicat íntegrament, donant i rebent informació, i per açò obrim les portes del Congrés no per a visitar-ho, sinó per a votar”, ha reconegut Joan Baldoví.

La consulta té lloc a través de la citada web www.congrestransparent.com i usant l’eina de programari lliure per a la presa de decisions, Àgora Voting. Per a fer més fàcil la consulta, i tenint en compte l’alt nombre d’esmenes, s’ha dividit la nota en set blocs (Dret a la Informació com a dret fonamental, Subjectes Obligats, Regulació de lobbies, Formats de la Informació, Causes de la inadmissió, Silenci Administratiu Negatiu, Òrgan de transparència) que resumeixen les principals propostes i sentit de les esmenes que els diferents grups han presentat. En cadascun d’eixos blocs hi haurà una sèrie d’elements pels quals caldrà optar.

El resultat d’aquesta consulta determinarà el sentit de les votacions que el diputat Joan Baldoví realitzarà en dia 12 en el Congrés. És a dir, Baldoví votarà el que la ciutadania decidisca.

 • jose enrique galbis

  Habida cuenta del estado de indignación de la sociedad española ante los hechos ocurridos en los últimos años, en cuanto a las donaciones y subvenciones a los partidos politicos, fundaciones y otras entidades beneficiarias de ayudas públicas y privadas y ante el peligro de vuilneración de la ley, como ha sucedido recientemente, y presuntamentre con donaciones a partidos políticos que se desdoblaban por los tesoreros para cumplir la ley, pedidos:

  a) Que no se establezca un mínimo. En lugar de 100.000,00€, que se declaren las sumas recibidas desde el primer euro..
  b) Que dicha norma de transparencia sea de obligado cumplimiento para todos sin exclusión alguna, desde el Jefe del Estado al último españolito en virtud y de acuerdo art 14 CE78 ( todos iguales ante la ley) personas físicas y jurídicas…
  c) Que la ley contemple y expongan con total claridad los nombramientos directos, determinados por voluntad de la Administración y sus dirigentes , que no cumplan con el trámite de convocar oposición o concurso público, de cualquier persona física o jurídica que pueda trabajar para el Estado (Adm Central Autonómica, Delegación Gob, Defensor del Pueblo, Fiscalia General del Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado, SAREB, BdE, FROB ,CNMV, Casa Real, Diputaciones Cabildos Ayuntam, empresas con capital públco total o parcial , Renfe Adif Correos Loterias Aena. y en entidades u organismos de la UE,etc)

 • Ana Frechoso

  Hola, acabo de votar. Pero el apartado número 5. Causas de inadmisión, el punto 1 dice:
  Que se refieran a informaciones en curso o de publicación general
  Y en cambio en la página donde se publica el anteproyecto http://www.leydetransparencia.gob.es/anteproyecto
  pone:Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
  El término elaboración modifica sustancialmente el contenido, desde mi punto de vista.
  Un saludo.

 • Hola, Ana! Está bien visto. Disculpa el error… Un saludo!