Bota al contingut principal

El coportaveu de Compromís a les comarques de Castelló, Carles Mulet, ha afirmat avui que mentre altres comunitats autònomes estan incentivant des de fa temps, amb tota una sèrie de programes i ajuts per normalitzar l’ús i rendiment de les picadores de restes vegetals en els conreus, el Consell continua sense prendre’s de manera seriosa aquesta activitat.

Mulet ha recordat la pràctica de la crema de restes vegetals en els periodes establerts i prèvia comunicació a l’administració, continua sent una pràctica habitual en el món agrícola, però que està condemnada a desaparèixer per transposició de normativa europea, pels problemes ambientals i riscs que comporta “tots els anys, en les nostres comarques, encara es poden milers d’arbres, on la majoria d’aquestes branques són cremades de manera controlada, i sabem que queda molt poc temps perquè aquesta pràctica continue permetent-se, i sabem que l’alternativa pot comportar molt beneficis; la transformació de les restes destinades primer per al foc, com a adobs naturals o pellet (combustible vegetal), pot suposar un ingrés interessant al que fins ara es deixava perdre”.

El portaveu ecosocialista ha afirmat que aquesta transformació progressiva de pràctiques ancestrals s’han d’anar preveient i fomentant. “Sabem que adquirir la maquinària per triturar, compostar o transformar en pellet les restes vegetals és cara però amortitzable a mitjà termini, i que per imposició de la Unió Europea en breu serà la única opció per tractar les restes vegetals, per això, seria necessari destinar ajuts i incentius per a eixides cooperatives en aquest sentit; l’adquisició del material, el formen de l’ús posterior (pellet com biocombustible alternatiu), etc, ja que si bé els menuts agricultors individualment no podran fer-se càrrec d’aquestes inversions, si serien viables per mitjà d’experiències cooperatives”.

Segons Mulet, “si aquesta nova realitat es tracta en temps i forma, no ha de suposar cap problema per als llauradors, sinó que pot ser un nou ingrés”.