Bota al contingut principal

El diputat de Compromís, Fran Ferri, ha reclamat al govern valencià que prenga mesures davant l’incompliment per part d’ITV de Levante S.A, una de les empreses concessionàries d’estacions d’Inspecció Tècnica de Vehicles en territori valencià, del contracte amb l’administració pública en allò que respecta a les incompatibilitats.

Segons ha assenyalat Ferri, “tant la normativa estatal com l’autonòmica sobre les concessions a empreses privades de les estacions d’ITV és molt clara i considera com una condició essencial del contracte, l’incompliment de la qual portaria aparellada la resolució del mateix, el règim d’incompatibilitats”.

Una d’eixes incompatibilitats estableix que la persona física o jurídica titular de l’estació ITV, els socis, directius i personal de l’empresa no podrà tindre participació alguna en companyies o mútues asseguradores en l’àmbit de l’automoció.

En este sentit, ITV de Levante S.A., concessionària d’estacions en l’Horta Nord, en el Camp de Túria i en la ciutat de València, està incomplint el règim d’incompatibilitats, ja que La Caixa, entitat financera que ofereix assegurances pròpies per a vehicles amb la marca SegurCaixa Auto, és, a través del Banco de Valencia propietària del 12% de les accions d’esta empresa d’ITV, així que l’incompliment de la normativa és flagrant”.

Ferri ha assenyalat que “és obligació del Consell vetllar pel compliment dels contractes que signa la Generalitat per això exigim que actue davant d’esta situació de clara d’incompatibilitat. Així mateix, des de Compromís advertim al govern valencià de les conseqüències jurídiques que podria tindre inhibir-se davant esta qüestió”.