Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha presentat hui un total de 366 esmenes parcials al Projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2014.

Segons ha assenyalat la diputada de Compromís, Mireia Mollà, “davant del Projecte de Pressupostos totalment irreal que ha presentat el govern del PP i de l’estafa que acaba suposant el procediment parlamentari per a la seua aprovació en què el PP aplica el rodillo de la seua majoria absoluta sense cap tipus de negociació, enguany hem presentat esmenes globals als objectius dels programes en què es divideixen els pressupostos de les conselleries. No hem volgut entrar en l’inútil joc de moure els diners d’unes partides a unes altres d’uns pressupostos ficticis i més tenint en compte que l’encorsetat Reglament de Les Corts ens impedeix realitzar esmenes per transferir el pressupost d’unes conselleries a unes altres”.

“Estos pressupostos no afronten les greus dificultats que està patint el País Valencià, per això hem presentat unes esmenes que incideixen a prioritzar les polítiques de foment de l’ocupació i que aposten per la reactivació de l’economia potenciant el nostre teixit productiu. Així mateix, fixem uns objectius que suposen acabar amb les retallades massives dels serveis públics i prioritzen els pagaments a sectors totalment abandonats per este govern com són el de la dependència i l’atenció social. L’executiu del PP obvia en estos pressupostos en quina situació real ens trobem per això les nostres esmenes incideixen també en la necessitat d’establir mecanismes que combaten l’augment dels índex de pobresa severa que patim”.

Segons ha assenyalat Mollà, una de les partides del pressupost que suposa un forat negre per a les arques públiques és el Servei del Deute. En eixe sentit, des de Compromís s’ha presentat una esmena a esta secció en que es reclama que “es realitze una auditoria del deute públic de la Generalitat, empreses públiques, organismes dependents i fundacions, per tal de dirimir la legitimat o il·legitimitat d’aquest deute. Segons s’estableix en esta, esmena el deute declarat il·legítim activarà els mecanismes legals oportuns per tal d’aturar el seu reconeixement, pagament i despeses financeres. El deute declarat legítim activarà un pla dissenyat per la Generalitat per tal de negociar amb entitats, organismes i administracions la rebaixa dels costos financeres que provoca la seua atenció”.

De la mateixa manera, Compromís ha presentat esmenes per a què un dels objectius principals dels govern valencià siga exigir un model de finançament autonòmic just i el pagament per part del govern central del deute històric que manté amb el poble valencià.

Així mateix, Compromís ha presentat esmenes parcials que intenten pal·liar grans carències d’inversió, així s’han recollit les reivindicacions en matèria pressupostària més bàsiques per als pobles i ciutats del territori valencià.