Bota al contingut principal

Ponce: “No entenem com és possible que duguem més d’any i mig fora de termini i el Consell no reaccione; per tant, presentem Proposició no de Llei per consolidar la Xarxa”.

El diputat de Compromís Juan Ignacio Ponce mitjançant Proposició no de Llei (PNL) ha instat al Consell a desenvolupar i consolidar completament l’anomenada Xarxa Natura 2000, la qual és, recordem, la més ambiciosa eina de conservació de la biodiversitat que mai ha existit a Europa, que establia que sis anys després de l’aprovació dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC), mitjançant la publicació dels llistats per part de la Comissió Europea, aquests s’havien de declarar com a Zones Especials de Conservació, termini que, en el cas concret de l’espai biogeogràfic on està inclòs el territori valencià, vol dir que abans de juliol del 2012 s’haurien d’haver declarat tots els LIC com a Zones Especials de Conservació (ZEC), juntament amb el seu corresponent pla de gestió.

El diputat de Compromís ha demanat al Consell “consolidar la Xarxa Natura 2000, ja que tan sols 17 dels 94 Llocs d’Importància Comunitària han estat declarats Zones Especials de Conservació; i a tal efecte procedir a la declaració com a ZEC dels 77 LIC que resten, dotant-los dels corresponents plans de gestió, redactats amb criteris de protecció, conservació i vulnerabilitat de les espècies, amb mesures de conservació actives, i d’acord als requisits legals establerts a les normes europees d´aplicació”.

“No entenem com és possible que duguem més d’any i mig fora de termini i el Consell no reaccione, i es que després de transcorregut un any i mig de la finalització del termini establert, només ha declarat com a Zones Especials de Conservació a 17 Ha de les 685.862 Ha que ha de declarar i dotar de plans de gestió”, ha raonat el diputat de Compromís.

Ponce ha afegit que “volem conèixer, si en tenen, el calendari que preveuen per finalitzar el procés de declaració tant de les Zones d’Especial Conservació, com per a les Zones d’Especial Protecció per a les Aus, així com la dotació econòmica, material i humana que han previst per a tot aquest procés; per tot això anem a realitzar pregunta oral a la Sra. Consellera per a que done explicacions sobre aquest tema”.

“Realment, la inacció de Conselleria és preocupant, ja que les úniques zones declarades com a ZEC fins al dia d’avui pel Govern Valencià corresponen exclusivament amb cavitats amb presència de rates penades, i la legislació i normes de gestió dels quals és basen en treballs previs; a més cal recordar que és necessari perquè els processos siguen vàlids respectar el requerit en les normes europees, que estableixen que la redacció dels plans de gestió de les ZEC no poden consistir en la simple adaptació automàtica dels plans de gestió existents prèviament”, ha conclòs el diputat de Compromís.