Bota al contingut principal

Ferri: “Proposem una revolució en la manera d’entendre la compra pública a fi que siga una palanca d’innovació en el sistema productiu valencià”.

El Grup Parlamentari Compromís ha anunciat la presentació en Les Corts d’una proposició de Llei de Compres Públiques Ètiques i Sostenibles que planteja la introducció de criteris ètics, socials i mediambientals en les compres públiques amb un pressupost superior de 50.000€ de la Generalitat, ajuntaments, mancomunitats i diputacions, així com de les entitats, fundacions, empreses i organismes que en depenen d’aquestes administracions.

La introducció d’aquests criteris ha sigut recomanada per la Unió Europea i està present en entre un 50% i un 70% del total de les compres públiques de països com Alemanya, Àustria o Dinamarca.

La principal novetat d’esta iniciativa de Compromís és l’establiment d’un 20% de valoració de criteris socials i mediambientals en les licitacions. Comptaran amb una millor valoració les empreses de l’economia social, les que compten amb una acreditable igualtat salarial entre homes i dones, les que compten amb un major nombre de treballadors provinents de col·lectius especialment vulnerables (com ara persones discapacitades o dones maltractades), les que creen ocupació de qualitat i les que aposten per la sostenibilitat mediambiental en la seua activitat. Fins ara alguns d’aquests criteris estaven contemplats únicament com a fórmula de desempat entre ofertes amb la mateixa valoració, per la qual cosa mai han arribat a utilitzar-se.

Segons ha afirmat el diputat de Compromís, Fran Ferri, “l’objectiu d’aquesta proposició és canviar la manera que tenim d’entendre la compra i la contractació pública. Volem que des de les compres de l’administració s’impulse un canvi en el sistema productiu per a aconseguir una economia orientada al benestar de les persones i a la sostenibilitat mediambiental”.

En aquest sentit, la proposició també contempla que per a les valoracions econòmiques es tinga en compte la totalitat del cicle de vida del producte (incloent els costos d’entrega i eliminació o reutilització), i que es puguen establir condicions d’execució especials com la utilització de material reutilitzable, la contractació de joves desocupats o la minimització de l’impacte mediambiental del transport.

A més, s’estableix que no podran optar a treballar amb l’administració operadors econòmics que hagen sigut condemnats en sentència ferma per tràfic d’influències o qualsevol delicte que afecte a l’ètica professional o la legislació mediambiental, les empreses que operen amb paradisos fiscals i les entitats financeres que invertisquen en armament i no siguen transparents en les seues inversions.

Per últim, també es contemplen en la proposició de llei de Compromís mesures d’innovació i planificació en les compres públiques per a facilitar l’adaptació de les xicotetes i mitjanes empreses a aquesta nova legislació i aconseguir productes i serveis adaptats a les necessitats específiques de l’administració així com polítiques de foment del comerç just i la formació dels consumidors.

“Des de Compromís volem oferir alternatives al model econòmic actual que ens condemna a la misèria, i estem convençuts que l’Administració ha de ser protagonista d’aquest canvi. Ha arribat el moment que els valencians encapçalem un gir cap a un sistema econòmic més just, més ètic i més sostenible”, ha conclòs Ferri.