Anar directament a les notícies

Compromís presenta una moció perquè la Diputació de Castelló es posicione contra la privatització del Servei d’Oncologia de l’Hospital Provincial

Publicat el en Sanitat i Benestar

Nomdedéu proposa crear una comissió extraordinària amb responsables, metges, treballadors i afectats que busquen alternatives a la privatització i que garantisquen la viabilitat d’un servei públic i de qualitat.

El portaveu de Compromís meus reitera que “els gestors del Provincial haurien de deixar el seu càrrec si és veritat que es pot reduir un 30% els costos sense minvar la qualitat assistencial i sense despedir personal”.

El pròxim ple ordinari de la Diputació de Castelló debatrà una moció de Compromís en què es reclama la “paralització immediata de qualsevol procés de privatització dels servicis d’Oncologia de l’Hospital Provincial”.

Així ho ha anunciat hui el portaveu de Compromís en la Diputació, Enric Nomdedeú, qui este mateix matí ha enregistrat per escrit esta proposta. La iniciativa de Compromís sorgix “després que Moliner haja incomplit, de moment, el seu compromís de convocar d’urgència al Consell d’Administració de l’Hospital per a tractar la privatització”. Davant d’esta circumstància, i a causa de la “importància capital de l’Hospital Provincial per la sanitat pública en les comarques de Castelló”, Nomdedéu pretén que “en el temps més breu possible s’aborden alternatives que puguen frenar el procés privatitzador”.

Per este motiu, des de Compromís s’insta a “la paralització immediata del procés de privatització dels servicis de radiodiagnòstic i medicina nuclear de l’Hospital Provincial”.

Així mateix, i paral·lelament, el portaveu de Compromís reclama que “en l’òrgan competent, es cree una comissió extraordinària en què, a més dels membres del Consell d’Administració de l’Hospital provincial i els directius del centre, participen també representants dels metges i els treballadors dels serveis d’Oncologia per a buscar alternatives a la privatització que garantisquen l’excel·lència del servici mèdic del provincial i la sostenibilitat econòmica del Provincial des de la gestió pública”. L’objectiu d’esta segona proposta és buscar alternatives viables amb la participació de tots els actors implicats –inclús les associacions de pacients- per a “impedir que la privatització siga l’única opció”.

  • Gestio Publica

    Clar que sí! Hi ha que montar una comissió multidisciplinar que estudie l'adecuada gestió d'uns serveis sanitaris (radiologia i medicina nuclear) que ja de per sí son òptims perquè ja son rentables. No obstant, es poden rentabilitzar més recuperant la ressonància i reinvertints els guanys en millores del servei de medicina nuclear. Avui en dia un PET propi s'amortizaria en menys d'un any, sempre i quan el concurs fora just i no em preus unflats com el últims. Cal auditar el comptes de l'hospital i la Fundació, cal revisar els concursos previs perquè els preus estaven per damunt del mercat per a enriquir a quatre q van per davant, cal renovar la direcció de l'hospital i estudiar la necessitats de tants caps administratius que augmenten de forma innecessària les despeses no sanitàries de l'hospital. Ara tenim l'oportunitat de començar des de zero, de fer un Hospital Saludable econòmicament, de fer un sistema sanitari eficient i adequat a les necessitats de la provincia, de fer un Hospital Públic de Referència en quant a la seua gestió sostenible. Ara es pot. Privatitzar significa perdre drets, serveis i qualitat, perquè si es privatitza sempre eixirà perdent la qualitat i l'atenció al malalt públic.

  • Coherencia

    A veces todos perdemos el norte. ¿Estamos hablando de optimizar unos servicios q ya son óptimos? Está claro que si se asumen las resonancias el gasto bajará de forma importante, pero el problema del Hospital Provincial no es radiología no medicina nuclear. El problema, el agujero está en su dirección, administración (con multiples jefaturas vacías de contenido) y en otros servicios que incrementan el gasto de forma notable sin acometer una labor asistencial clara. Se puede empezar por rafiología asumiendo las resonancias, pero el estudio de optmización debe continuar por cada uno de los servcios del hospital y por la administración del mismo. Optimizar unos servicios rentables se puede, pero rentabilizar el resto de servicios del hospital es necesario para que sean óptimis; porque si se tapa un agujerito y no se cose el gran roto estamos todos perdidos. Gracias.