Bota al contingut principal

Considera “inadmisible que el Consell entrebanque el funcionament d’un centre punter en la investigació d’un aspecte clau de la nostra economia”.

El diputat per Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha declarat que “existeix un acord generalitzat en el fet que la industria ceràmica està sent clau en el creixement de les exportacions castellonenques, i en què cal estimular la innovació i la recerca en aquest àmbit per tal d’afavorir-les. Però el PP del Consell no únicament no estimula aquest procés sinó que, ben al contrari, li posa continus entrebancs”.

El diputat de Compromís ha afirmat que “m’estic referint al funcionament de l’Institut de Tecnologia Ceràmica, un organisme dependent de la Universitat Jaume I, punter en els procesos d’investigació i recerca en l’àmbit del taulell, i que fa accesibles a les empreses ceràmiques castellonenques tota mena d’investigacions i innovacions. Les aportacions d’aquest Institut els permeten millorar la producció i, en conseqüència, els facilita les exportacions. Però la conselleria d’Economia no només manté un deute amb aquest organisme de 700.000 euros, segons ha reconegut el mateix director general d’Indústria, sinó que enguany pretén retallar encara més la seua assignació. La situació és tant greu que ha obligat recentment aquest Institut a reduir encara més el seu personal i a fer fora uns altres 11 investigadors”.

Pañella, davant d’aquesta situació, diu que “li he presentat al conseller d’Economia una pregunta parlamentària per a que ens diga per quines raons manté el seu departament aquest deute de 700.000 euros, i què pensa fer per a pagar-lo ben aviat. Si un Institut punter com aquest, que incideix directament sobre una de les indústries del nostre territori que manté i incrementa el ritme exportador, no mereix que el Consell els pague puntualment el que els deu, sabent que en pagar-los està fent una inversió que incidirà positivament sobre les exportacions i els llocs de treball, ja ens explicarà el PP què considera prioritari a l’hora de pagar els deutes”.