Bota al contingut principal

El diputat de Compromís, Fran Ferri, presentà a finals de 2013 una queixa davant de la Sindicatura de Greuges per l’exclusió de les dones lesbianes, bisexuals i solteres dels tractaments de reproducció assistida finançats per la sanitat pública.

En el seu escrit, el diputat de Compromís denuncia que esta exclusió vulnera de forma clara els preceptes recollits en la Constitució i en l’Estatut, que fan referència a la dignitat de les persones i a la igualtat davant la llei sense cap discriminació per l’orientació sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha remès esta setmana contestació a la queixa de Ferri en què li comunica que requerirà a la Conselleria de Sanitat “que, de conformitat amb la normativa vigent, garantisca a les dones el seu dret a les tècniques de reproducció assistida, independentment del seu estat civil i la seua orientació sexual, com també que interprete este dret de manera global, atenent en primer terme al principi d’igualtat constitucionalment reconegut”.

Així mateix, la Síndica sugereix a Sanitat “que, després de fer-ne un estudi previ, valore si l’exclusió del finançament públic dels TRHA a les dones sense parella masculina (lesbianes o dones soles) comportaria un estalvi econòmic real i efectiu per als pressupostos públics”.

Per a Ferri, “com també deixa clar la Sindicatura de Greuges, esta exclusió que la Conselleria de Sanitat està aplicant des de l’any 2012 no té cap justificació i és un atemptat en tota regla al principi d’igualtat”.

“El Partit Popular intenta imposar a tota la societat un únic model de família utilitzant tots els instruments al seu abast per a aconseguir-ho. En aquest cas ataquen el desig de milers de dones de ser mares, pel sols fet de no estar en una relació amb un home. Aquesta decisió només es pot qualificar d’homòfoba i retrògrada”, ha conclòs Ferri.