Bota al contingut principal

El diputat de Compromís Fran Ferri ha denunciat hui que tant el govern central com la Generalitat Valenciana estan deixant sense ajudes a la subsidiació hipotecària a 4.021 valencians que ja les tenien concedides en contra del criteri de sentències judicials i de la Defensora del Poble.

La subsidiació hipotecària són les quantitats abonades mensualment per l’administració pública a les entitats financeres, com a part del pagament d’interessos dels préstecs destinats a finançar la compra d’habitatges de protecció oficial. Aquestes ajudes de caràcter estatal, però gestionades per l’administració autonòmica, foren anul·lades per decret pel govern de Mariano Rajoy l’any 2012.

En setembre de 2013, la Defensora del Poble va demanar a les administracions que feren efectiu el pagament de les ajudes contemplades en els Plans d’Habitatge anteriors al Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 2009-2012, entre les que es troba la subsidiació, atenent a la interpretació literal de l’article 35 del Reial Decret Llei 20/2012. Aquesta recomanació contradeia el govern central qui, amb anterioritat havia comunicat a les CCAA que aquest decret anul·lava també les ajudes contemplades en plans estatals precedents.

Eixe mateix més de setembre del 2013 el Jutjat Contenciós-Administratiu de Castelló dictava la primera sentència contrària a la supressió de la subsidiació. L’afectat denuncià que havia rebut notificació de la Generalitat Valenciana inadmetent a tràmit la petició de renovació de subsidiació, basant-se en un decret de retallades del govern central. Enfront de la postura de la Generalitat, la Justícia reconeixia amb eixa sentència que eixes ajudes a la subsidiació hipotecària són “un dret ja reconegut”.

Amb aquesta sentència, contra la qual no cabia recurs, la Generalitat ha hagut de pagar a l’afectat, no només les mensualitats encara no pagades, sinó també els interessos de demora i les costes del judici. A la vegada que havia de restablir el pagament de mensualitats.

El diputat Ferri registrà el passat mes de gener una pregunta parlamentària dirigida al Consell per saber si, atenent al que deia la justícia i recomanava la Defensora del Poble havien canviat el criteri sobre el pagament de la subsidiació i havien revisat els expedients denegats d’estes ajudes. En la seua resposta la Consellera  d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Isabel Boing, assegura que el “el Ministeri de Foment no ha comunicat a la Generalitat un nou criteri interpretatiu seguint la recomanació de la Defensora del Poble”.