Bota al contingut principal

Ponce: “Aquest és el pas previ per consignar la dotació pressupostària per a la retirada de totes les instal·lacions que continguen aquest perillós material”.

El portaveu adjunt de Compromís a les Corts, Juan Ponce, ha anunciat la presentació d’una Proposició No de Llei per a exigir al Consell la realització d’un inventari de totes les instal·lacions públiques del País Valencià que continguen amiant.

Des de Compromís es recorda que està àmpliament acreditat l’alt poder cancerigen de l’exposició a l’amiant i al fibrociment (uralita) que s’ha utilitzat en centenars de milers de construccions i usos industrials fins als anys 80. Malgrat que ja es coneixien les greus afeccions a la salut provocades per aquest material, no va ser fins l’any 2001 quan l’Estat va prohibir el seu ús i comercialització. Segons l’Organització Mundial de la Salut, l’exposició a l’amiant ha deixat 125 milions de persones afectades al món, amb 107.000 defuncions.

Segons Ponce, “en els últims anys hem pogut comprovar com, gràcies a les denúncies de pares i mares d’alumnes, es retiraven teulades de fibrociment amb amiant en alguns col·legis. Però lluny d’assumir el govern valencià que la retirada de l’amiant dels edificis públics és una obligació, veiem amb preocupació com des de les associacions de pares i mares d’altres escoles, com el Lluís Guarner de la ciutat de València, fa mesos que reclamen la retirada d’un sostre d’uralita deteriorat del centre sense que fins a la data s’haja fet cas a les peticions dels pares perquè es retire aquesta perillosa instal·lació”.

“Des de Compromís reclamem al govern valencià que realitze un inventari dels edificis públics que encara tenen amiant com a pas previ per a consignar la dotació pressupostària necessària per a la retirada de totes les instal·lacions que continguen aquest perillós material de construcció”, ha conclòs Ponce.