Bota al contingut principal
  • Ferri: “El PP arriba tard al debat de la participació ciutadana i només busca maquillar el seu comportament antidemocràtic”

El diputat de Compromís, Fran Ferri, ha registrat hui una esmena a la totalitat amb text alternatiu i esmenes parcials a la Proposta de reforma del Reglament de Les Corts per a la modificació dels articles 45.2 i 112 i la inclusió d’un títol XV bis “Del Parlament Obert” realitzada per grup popular.

Segons ha assenyalat Ferri “el PP arriba tard al debat de la participació ciutadana i només busca maquillar el seu comportament antidemocràtic. Per això des de Compromís aprofitem el debat de la reforma del reglament i plantegem mesures concretes per a implicar a la ciutadania en la presa de decisions”.

Amb les esmenes a la reforma del reglament de Les Corts Compromís introdueix la possibilitat de la presentació d’esmenes als pressupostos, les proposicions i projectes de llei per part de la ciutadania, associacions i ajuntaments, que poden ser assumides per part dels grups parlamentaris o recollir 300 signatures per a ser admeses a debat.

A més, es canvia el procediment legislatiu i introdueix un tràmit d’audiència ciutadana després del debat de totalitat i abans del debat d’esmenes parcials. En esta Audiència ciutadana cada grup podrà proposar dos compareixences d’experts, agents socials i organitzacions  mentres que es reservarà un torn per a les entitats i organitzacions que no hagen sigut cridades a participar i vulguen fer-ho.

 Compromís també proposa que es limite la tramitació per lectura única al cas de què existisca unanimitat de tots els grups per a fer-ho i no a voluntat del grup majoritari com passa actualment.

Segons ha assegurat Ferri “amb les nostres esmenes permetem la compareixença dels ajuntaments en Les Corts, així els alcaldes o la representació del Ple municipal que es decidisca podent participar en qualsevol comissió de Les Corts, depenent del tema que es tracte, i no en una comissió específica com planteja el grup popular”.

Les esmenes de Compromís permeten, a més, la defensa d’una Iniciativa Legislativa Popular per part d’un representant de la comissió promotora, que podrà estar present tant en el Ple com en les comissions intervenint en la defensa de la seua proposició.

Així mateix Compromís introdueix un títol sencer de transparència, amb el qual es crearà un portal de Transparència amb informació relativa als pressupostos de Les Corts i les seues contractacions així com informació detallada sobre els diferents Grups Parlamentaris i diputats i diputades, qui comptaran amb una fitxa personal amb la seua nòmina, declaracions i estadístiques d’iniciatives presentades.

 “Volem que la ciutadania puga dir la seua de cada projecte o proposició de llei que es tramite, tant de forma presencial amb compareixences a les comissions, com a través d’un portal telemàtic. Volem, també, que la ciutadania tinga tota la informació amb un Portal de Transparència de Les Corts. En definitiva, des de Compromís proposem un parlament realment obert on la societat valenciana tinga veu i vot en les decisions que es prenen”, ha conclòs Ferri.