Bota al contingut principal
  • L’administració ha d’assumir un deute del qual no hi ha factures i sobre el qual el Síndic assegura que no pot verificar l’origen ni la veracitat.

El portaveu del grup parlamentari Compromís, Fran Ferri, ha assenyalat hui que “l’anàlisi de l’últim informe de la Sindicatura de Comptes, sobre l’any 2014, presentat recentment mostra aspectes demolidors sobre la gestió del PP i en concret sobre el paper d’Isabel Bonig com a consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient”.

Una de les empreses amb capital públic auditades per la Sindicatura és Desenvolupament Urbans per a Habitatges Protegits SL (DUHP), de la qual és soci majoritari l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), presidida per Bonig en el període en què ha sigut auditada en este darrer informe. DUHP és una de les empreses mixtes promotores d’operacions immobiliàries creades en 2004 pel llavors conseller de Territori i Habitatge, Rafael Blasco.

El Síndic destaca sobre DUHP en el seu informe que els consellers proposats pel l’EIGE, no tenien accés als comptes corrents d’esta empresa mixta i que la comptabilitat era gestionada únicament pel representant del capital privat de DUHP, a pesar que els consellers proposats per l’EIGE podien haver exercit un control efectiu en el Consell d’Administració.

Segons Ferri “este descontrol per part de l’entitat presidida per Bonig sobre la gestió d’esta empresa mixta ha suposat un forat important en les arques públiques ja que l’IVF ha hagut de fer front recentment al pagament 1,44 milions d’euros per un aval a favor de DUHP per una promoció d’habitatges a Alaquàs que no van ser construïdes”.

A més l’informe de la Sindicatura detecta nombroses irregularitats en la comptabilitat de DUHP que mostren com esta empresa mixta va ser un gran negoci per als socis privats mentre ha deixat una enorme forat fruit d’una nefasta gestió que ara hem de pagar tots i totes.

Segons destaca la Sindicatura DUHP no disposa de les factures originals dels deutes amb proveïdors, ni dels deutes amb el soci privat. “En l’epígraf de proveïdors s’han facilitat fotocòpies de factures d’alguns d’ells, mentre que d’uns altres no s’ha facilitat cap tipus de document. Pel que fa al deute amb el soci privat de DUHP, no s’ha facilitat cap tipus de documentació que l’acredite. En aquest sentit, ha d’indicar-se que no s’ha pogut obtenir evidència d’auditoria suficient en els epígrafs de “Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini”, “Proveïdors” del balanç, “Serveis exteriors” i “Despeses financeres” del compte de pèrdues i guanys, motiu pel qual no es disposa d’evidència que els imports que es deuen, que apareixen en el balanç a 31 de desembre de 2014 en aquests epígrafs, siguen per treballs efectivament realitzats i no hagen sigut abonats amb anterioritat.

Per a Ferri “analitzant l’informe de la Sindicatura ens podem fer una idea la dimensió del saqueig de diners públics que presumptament s’ha produït a través d’esta empresa mixta. DUHP ha tingut unes pèrdues en l’exercici 2014 de 2.567.616 euros, dels quals 234.246 euros l’empresa els deu al seu propi soci privat i 632.665 euros els deu a altres proveïdors segons els balanços de l’empresa, sense que segons el Síndic, hi haja constància de l’origen ni de la veracitat d’estos imports”.

“Així –ha afegit Ferri- estem davant d’una empresa mixta gestionada exclusivament pel soci privat amb la connivència de l’EIGE presidit per Isabel Bonig, que ocasiona un deute del que no hi ha factures i el beneficiari del deute és la pròpia empresa que gestionava l’entitat mixta”.

“Tot molt bonic i fora de sospita –ha ironitzat el portaveu de Compromís-. Ja sabem què vol dir la Sra. Bonig quan parla de col·laboració público-privada. Negocis privats, que paguem entre tots i totes”.

Ferri ja inquirí en Les Corts durant la passada legislatura a Bonig sobre les irregularitats en esta empresa mixta i la impossibilitat de la Intervenció General de la Generalitat de realitzar una auditoria de la mateixa, sense que l’aleshores consellera assumirà cap responsabilitat.

“Des de Compromís creiem que este és un nou capítol de la ruïna en diferit que ha deixat el PP i a la que ha de fer front el nou Consell. Cal investigar, cal saber la veritat i exigir les responsabilitats que pertoquen, tant dels que van causar el forat com dels que el van permetre. I Bonig haurà de donar explicacions sobre la seua nefasta gestió”.

En este sentit Ferri recorda que el seu grup ha presentat en Les Corts una Proposició No de Llei per a instar a la realització d’una auditoria sobre la gestió de les empreses mixtes creades per la Conselleria de Territori i Habitatge i la utilització de diners públics en la promoció d’operacions immobiliàries ruïnoses.