Bota al contingut principal

El diputat de Compromís en el Congrés dels Diputats Ignasi Candela ha presentat una pregunta entorn de la situació actual de la Policia portuària d’Alacant, que es troba baix mínims, encaminada al fet que el Govern regularitze i dote adequadament a la plantilla fixa del personal necessari.

Amb aquesta pregunta, Compromís vol cridar l’atenció sobre les dificultats que arrossega la Policia portuària per a exercir les seues funcions en les condicions adequades, a causa que disposa d’una plantilla “a totes llums insuficient” de 35 efectius i la contractació temporal –interins i eventuals– aconsegueix el 45 per cent des de fa una dècada.

Les prejubilaciones i jubilacions a més han agreujat progressivament les condicions laborals del personal, en una situació que fins i tot s’accentuarà en 2017, i que deixarà a la Policia portuària sense capacitat suficient per a complir amb uns serveis mínims. 
En aquest sentit, cal recordar que, d’acord amb les funcions que tenen assignades, amb l’actual plantilla s’ha de controlar tot l’espai portuari de molls, zones d’accés, atenció a cruceristas, i gestions de tràfic i venda ambulant.

En el seu escrit, Compromís posa l’accent que, malgrat aquesta situació, l’Oferta Pública d’Ocupació no arreplega les places que serien imprescindibles per a una adequada cobertura del servei, i per açò requereix al Govern que explique quins són els requisits administratius que han de complir-se per a dotar adequadament a la plantilla fixa de la Policia portuària.

Així mateix, Compromís demanda informació sobre els terminis que el Govern calcula necessaris per a regularitzar la situació de la plantilla fixa de la Policia Portuària en el Port d’Alacant.