Bota al contingut principal

La portaveu de Compromís a la Comissió de Política Social, Ocupació i Polítiques d’Igualtat en les Corts, Mònica Álvaro, ha presentat una proposta per tal que el Consell inste al Govern central a què s’impulse una regulació estatal a través d’una Llei de Protecció de les Famílies Monoparentals que incloga els canvis legislatius necessaris i equiparar així els drets, bonificacions, deduccions o altres consideracions de les famílies nombroses i les famílies monoparentals.

Segons Álvaro, “Compromís pretén millorar els drets i les ajudes a les famílies monoparentals, una tipologia de famílies la presència de les quals s’ha incrementat de forma substancial a la nostra societat els darrers anys. Tant que, actualment, les famílies en les quals el fill/filla, o fills/filles que depenen econòmicament d’un sol progenitor/progenitora sumen ja, segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), prop de dos milions”.

“Amb la proposta que hem presentat, Compromís tracta de traslladar a la regulació estatal una reclamació històrica de les associacions de famílies monoparentals. S’han donat alguns passos, perquè a nivell fiscal s’han activat algunes propostes per a incloure el concepte de família monoparental en les ajudes genèriques a famílies. És més, la Generalitat Valenciana, en la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos d’enguany ja va equiparar els beneficis en les taxes que depenen de la Generalitat Valenciana en la qual estaven incloses les famílies nombroses. No obstant açò, és necessària una regulació estatal”.

A més a més, “en matèria educativa, de competència autonòmica, s’han equiparat les famílies nombroses amb les monoparentals pel que fa a la puntuació per a l’elecció de col·legis i instituts, així com en els descomptes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. És a dir, des de Compromís s’està treballant per ampliar i igualar drets, però volem arribar a una equiparació plena de majors drets”, ha afegit la també portaveu adjunta de Compromís en les Corts.