Bota al contingut principal

La diputada de Compromís, Mònica Àlvaro, ha anunciat la presentació en les Corts d’una proposició no de llei per instar el Consell a elaborar un Protocol sanitari de la Síndrome d’alcoholisme fetal (SAF) o Trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF) per tal de millorar el seu diagnòstic, atenció i tractament.

Amb esta iniciativa també s’insta al Govern d’Espanya a impulsar les mesures legislatives necessàries per tal de reconèixer la Síndrome d’alcoholisme fetal com a malaltia crònica i per tant que s’incloga també al Dictamen Tècnic Facultatiu dels equips de valoració de la discapacitat i la dependència.

Segons s’explica des de Compromís la síndrome d’alcoholisme és una afecció majoritàriament desconeguda a pesar que els últims estudis revelen que entre un 4 i un 7 per cent de la població mundial la pateix, amb major o menor repercussió de dany cerebral. El seu origen es troba en l’exposició a l’alcohol del fetus durant el procés de gestació, derivada del consum d’aquest teratogen per la mare gestant. El sistema sanitari presenta actualment una falta d’especialització dels professionals sanitaris davant el síndrome d’alcoholisme fetal y trastorns de l’espectre alcohòlic fetal, el que genera problemes al diagnòstic de la malaltia i també mancances a l’atenció sanitària de les persones que pateixen el síndrome o trastorn.

“Per combatre esta problemàtica -ha explicat Àlvaro- proposem una bateria de mesures, com intensificar les campanyes de conscienciació per a la prevenció del consum d’alcohol durant la gestació, així com millorar l’atenció precoç i específica a les persones afectades pel SAF/TEAF, atorgant-los un tractament i seguiment de qualitat i respectant els seus drets fonamentals”.

Compromís també proposa al Consell mesures a adoptar en altres àmbits com elaborar un Protocol educatiu per tal de garantir les adaptacions educatives necessàries a les persones afectades per la síndrome i trastorn.

Així mateix es considera que cal elaborar un protocol d’actuació en l’àmbit judicial i de seguretat, prèvia formació dels operadors responsables per tal de considerar la concurrència de la síndrome d’alcoholisme fetal en els processos en els quals intervinguen.

Finalment Compromís insta al Govern d’Espanya a incloure la Síndrome d’alcoholisme fetal (SAF) o Trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF) com a causa determinant dels dictàmens de necessitats educatives especials i a incrementar la investigació científica al respecte.