Bota al contingut principal

El BLOC-Coalició Compromís de Burjassot ha presentat una moció, conjuntament amb EU i PSOE, per al seu debat al proper plenari municipal exigint la retirada de la reforma laboral i alhora, a més de donar suport a totes les mobilitzacions en contra de la reforma laboral promogudes des dels sindicats de treballadors, atès que el Decret de reforma laboral és manifestament injust, inconstitucional i ataca principis fonamentals del Dret, demanant que l’Ajuntament de Burjassot fent us dels Drets democràtics bàsics que inspiren la Constitució Espanyola, i les diverses Declaracions Universals dels Drets Civils, Polítics i Socials subscrits pel Regne d’Espanya estudie la possibilitat de proclamar-se desobedient civil pacíficament contra aquesta norma, així com la d’estudiar la possibilitat de declarar-se insubmís en la seua aplicació en totes aquelles mesures que no impliquen un sobrecost econòmic legal per a l’Ajuntament i per a la resta de la ciutadania de Burjassot.

Emili Altur, portaveu municipal del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Burjassot ha declarat que “aquesta reforma laboral que acaba d’imposar el Govern, aprovada amb el Reial Decret del passat 12 de febrer, és la manifestació acabada del pensament conservador en la matèria: lluny de constituir, com proclama, un equilibri de condicions, és l’expressió d’un nou i greu desequilibri entre empresaris i treballadors, que poc té a veure amb el foment de l’ocupació, i molt amb l’establiment d’un nou i injust marc de relacions laborals en les quals l’empresari reforça la seua hegemonia a costa de reduir la intervenció dels treballadors i dels poders públics”.

El portaveu del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Burjassot ha explicat que la reforma laboral del PP “´és un atac frontal als principis que inspiren la Constitució Espanyola i per tant podem afirmar sense por a equivocar-nos que el Partit Popular ha trencat el consens constitucional. Així mateix i per si això no fóra poc, vulnera un dels principis generals del dret, segons el qual els pactes entre les parts, és a dir, els contractes estan per a complir-se i no es poden deixar el seu compliment o no a la lliure voluntat d’una de les parts, en aquest cas, l’empresari”.

Per últim Altur ha assenyalat que la nova reforma laboral “consagra la privatització dels serveis de col•locació, en mans de les Empreses de Treball Temporal, col•locant al servei públic d’ocupació estatal en situació de subsidiarietat. Reforça definitivament el paper del sector privat en la formació professional, col•locant fins i tot a les empreses de formació en l’àmbit de decisió de la planificació en la matèria. No aborda en absolut, a pesar de la seua declaració d’intencions, el problema bàsic del nostre mercat de treball, que és la inestabilitat i la temporalitat. Ans al contrari, la fomenta alhora d’eliminar les limitacions al contracte de formació i aprenentatge, posant de nou
a l’ordre del dia la possibilitat d’actuació fraudulenta, al poder perpetuar en la pràctica aquests contractes sense garantia alguna que la formació siga real, al no realitzar-se en l’empresa, i tot això amb enormes dificultats de control”.