Bota al contingut principal

Rafael Xambó, membre del Consell d’Administració de RTVV a proposta del Grup Parlamentari Compromís

SOL•LICITA AL SR. PRESIDENT MIQUEL DOMÍNGUEZ LA CONVOCATÒRIA D’UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ PER LES RAONS SEGÜENTS:

Des de la matinada del 22 d’agost de 2012 en què, amb els vots dels consellers a proposta del Partit Popular, es va aprovar l’ERO pel qual es despatxava a 1.198 treballadors de RTVV, s’han produït un seguit de fets, notícies i incompliments que reclamen una reunió.

El director general, José López Jaraba, pocs dies després d’aprovar-se l’ERO, va obrir expedient disciplinari a 50 treballadors entre els quals una part significativa dels membres del Comité d’Empresa. Tots els consellers de l’oposició denunciàrem aquest acte de prepotència amb indicis de revenja contra els sindicalistes, una volta aprovat l’ERO, i ho férem en una roda de premsa que vàrem donar a la seu del Consell d’Administració. Seguint l’antidemocràtica pràctica habitual per part del president del CA i del director general no se’ns va donar cap resposta, ni explicació ni es va convocar la reunió del CA que reclamàvem.

En la mateixa sessió d’aprovació de l’ERO del 22 d’agost, el director general va anticipar que al mes de setembre hi hauria els primers centenars d’acomiadaments. Som a novembre, no s’ha produït cap acomiadament i no s’ha donat cap explicació al CA, màxim òrgan de control quant a plantilles de RTVV.
Darrerament, i també sense cap explicació, el director general ha cessat Fernando Lázaro Quintela, qui havia sigut contractat fa poc més d’un any com a director d’antena. La realitat és que l’audiència de RTVV ha continuat baixant sense que se sàpiga què ha aportat aquest directiu provinent d’Intereconomia i totalment desconeixedor del sistema comunicatiu valencià. Igualment, el director general ha procedit a cessar Víctor Charneco, cap del seu gabinet, sense cap explicació més enllà del que ha transcendit per la premsa en el sentit que, de continuar, no es podria beneficiar de les condicions actuals d’indemnització.

Fa pocs dies, hem conegut les condicions econòmiques del contracte amb un professional extern que s’ocupava de locutar les transmissions de la Fórmula 1, una despesa absurda de milers d’euros -265 mil en tres anys- tenint en compte que RTVV disposa de personal ben qualificat i expert per a transmissions d’aquestes característiques. I el que resulta encara més insòlit és que Canal 9 pagara eixa quantitat a un locutor argentí, Víctor Seara, que feia les transmissions en castellà. El director general es va comprometre, així consta en acta, davant la Comissió de Control de RTVV en les Corts que compareixeria per donar compte dels beneficis econòmics de la Fórmula 1. Ja va sent hora que reta comptes tant a les Corts com al CA de RTVV.

Ignorem d’altra banda, quines són les directrius de programació fins a l’establiment del contracte programa. El director general està portant RTVV a una situació irrecuperable sense cap criteri per a guanyar l’interés de l’audiència. D’altra banda, la Generalitat està incomplint la Llei 3/2012 de 20 de juliol de l’Estatut de Radiotelevisió Valenciana que contempla la presentació del contracte programa en el termini de tres mesos.

Per tot açò, tenint en compte que no ha hi hagut reunió del CA ni en setembre ni en octubre, tenint en compte que encara no s’ha confirmat i aprovat l’acta del CA de 21 i 22 d’agost en què es va aprovar l’ERO, reclame al president del Consell d’Administració que abandone la seua actitud irresponsable, com si la cosa no tingués res a veure amb ell, que deixe de desentendre’s de les seues competències i convoque un Consell d’Administració en què puguem tractar totes aquestes qüestions.

Així mateix, invite a la resta de conselleres i consellers perquè sol•liciten també reunió del CA en els termes i arguments que consideren oportuns. La recuperació de RTVV ha de ser una preocupació de tots els consellers i conselleres. Entenc que també les persones proposades pel Partit Popular s’haurien de sentir implicades per a intervenir en aquesta situació caòtica, de greus conseqüències per al mitjà públic de comunicació més important per al conjunt de la societat valenciana.

València, 6 de novembre de 2012

Rafael Xambó