Bota al contingut principal

La partida dedicada a treballs realitzats per altres empreses i professionals es porta 129 milions i la de cooperació es veu minvada en un 80%
El Grup parlamentari Compromís ha remès una carta en la Mesa de les Corts a través del síndic del grup, Enric Morera, i la portaveu adjunta, Mònica Oltra, perquè es respecte l’aplicació l’article 6 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 2/2012.

La petició es deu a l’opacitat que es desprèn de partida econòmica reflexada al llarg dels pressupostos com a “treballs realitzats per altres empreses i professionals” que es repeteix en cada Direcció general.

En alguns casos la partida adquireix especial rellevància, sent la més elevada de tota la direcció general. És més, es tracta d’una partida que no s’ha vist minvada a diferència de l’esdevingut amb la resta de pressupostos, que pateixen una important reducció. Un exemple d’ells és que mentre el pressupost destinat a la cooperació internacional es redueix un 79%, la partida d’empreses i professionals externs es manté intacta. Hi ha casos en els quals fins i tot es duplica, com és el de la sotssecretaria de Justícia i Benestar Social.

Davant aquesta falta de transparència manifesta en els pressupostos, Compromís ha sol·licitat a la mesa de les Corts que esmene la falta de transparència en la qual ha incorregut en el projecte de pressupostos i remeta informació suficient detallant el contingut de les partides pressupostàries sota la denominació “treballs realitzats per altres empreses i professionals”.