Bota al contingut principal
  • Resolució del Sotssecretari per la qual es fixen els serveis essencials a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, en aplicació del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de Març de 2020 (30 de març de 2020)
  • Nota de la Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern sobre instruccions relatives a l’atenció telefònica a la ciutadania en el servei 012 (30 de març 2020)
  • Resolució de la Sotsecretaria de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, per la qual es modifica la Resolució de 16 de març de 2020, per la qual s’apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de treball de l’Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19 (20 de març 2020)