Bota al contingut principal

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Pública i Salut Universal, ha adoptat les següents mesures encaminades a reduir el contagi de la malaltia COVID-19:

 • Funcionament telemàtic de les oficines de l’Ivace i suspensió de tràmits administratius.
 • Les estacions ITV romandran tancades.
 • Les oficines d’ocupació romandran tancades per a l’atenció al públic i continuaran prestant el seu servei telefònicament.
 • Les oficines del Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana romandran tancades.
 • En l’ordre social queden suspesos els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius sancionadors incoats, incloent-hi els terminis processals i administratius, així com els de prescripció i caducitat d’accions.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha adoptat diverses mesures de suport per a reduir l’impacte del COVID-19 als sectors productius:

 • Per a ajudar a les empreses que poden veure retardat el subministrament de béns intermedis, Ivace Internacional ha posat en marxa dos serveis. El primer d’aquests serveis consistirà en la cerca de proveïdors de béns intermedis alternatius a la Xina. El segon servei persegueix acostar a les empreses noves oportunitats de negoci generades per l’alentiment de les importacions originades a la Xina amb l’objectiu de posicionar a la Comunitat Valenciana com a proveïdor alternatiu al mercat asiàtic.
 • En relació a les cooperatives de la Comunitat Valenciana: Se suspenen els tràmits registrals i els terminis per a la presentació de recursos, es manté la vigència dels nomenaments inscrits i es deixen d’emetre resolucions de suspensió o denegació d’actes registrals, s’activa la tramitació electrònica, i es garanteix la coordinació entre oficines i l’atenció al públic serà via mail o telefòniques els dies hàbils de 9 a 14 hores.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha posat a disposició de la ciutadania informació útil. 

 1. El telèfon gratuït 900 35 31 35 podrà resoldre tots els dubtes d’índole laboral o empresarial que surgisca a les empreses, comerços i persones autònomes.
 2. Guies
 3. Recomanacions i aclariments per a facilitar l’aplicació de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, respecte dels mercats de venda no sedentària als municipis que es troben en unitats territorials en fase 1.
 4. Mercats de venda no sendentària. Fase 2

 5. RESOLUCIÓ d’1 de juny de 2020, per la qual s’adopten mesures per a la recuperació de l’activitat formativa presencial en la formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, en el marc de la implementació del Pla per a la transició…

 6. Extensió dels expedients de suspensió temporal d’ocupació (ERTO) i les seues condicions. RD 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

 7. RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2020, sobre la continuació de procediments indispensables per a la protecció de l’interés general en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara…

 8. RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, sobre continuació de procediments de verificació de subvencions de l’Àrea d’Instituts Tecnològics i CEEI, indispensables per a la protecció de l’interés general i el funcionament bàsic dels serveis, en virtut…

 9. COVID-19: Drets de persones consumidores i usuàries

 10. RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, sobre continuació de procediments de concessió d’ajudes instruïts per l’Àrea d’Instituts Tecnològics i CEEI.

 11. RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s’acorda la continuació de determinats procediments de competència del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i del Registre…

 12. DECRET 61/2020, de 15 de maig, de modificació del Decret 58/2020, de 8 de maig, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19

 13. Preguntes freqüents. Expedients de regulació temporal (ERTO) – COVID-19. (Actualització 14/05/2020, amb les novetats del RD 18/2020). Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.
 14. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del president de l’IVACE, sobre continuació de determinats procediments indispensables per al funcionament bàsic dels serveis i la protecció de l’interés general, en aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 15. RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l’interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 16. Recomanació (UE) 2020/648 de la Comissió de 13 de maig de 2020 relativa als bons oferits als passatgers i als viatgers com a alternativa al reembossament de viatges combinats i serveis de transport cancel·lats en el context de la pandèmia de COVID-19.
 17. DECRET 58/2020, de 8 de maig, del Consell, d’aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes a treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada a conseqüència de la Covid-19.
 18. Extracte de la Resolució de 8 de maig de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions a projectes d’innovació de producte per a la resposta a emergències sanitàries (INNOVAProD-CV Covid) amb càrrec al pressupost de l’exercici 2020
 19. S’ha posat en marxa un tràmit per a possibilitar l’obtenció del certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d’ocupació (ERTO), per causa de força major relacionats amb el COVID-19 en la Comunitat Valenciana, per a fer-ho valdre tant davant l’Administració Pública, com davant qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, en cas que siga necessari.Pot consultar mes informació sobre aquest tema i iniciar el tràmit ací
 20. RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual s’adopten determinades mesures com a conseqüència del brot de la Covid-19 en relació amb les rendes dels lloguers de les naus industrials propietat de l’IVACE, així com respecte dels cànons dels drets de superfície derivats de contractes en vigor en les seues parcel·les industrials.
 21. RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, sobre continuació de procediments indispensables per a la protecció de l’interés general derivats de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
 22. Obrir un comerç al públic en temps de coronavirus

 23. COVID-19: Ayudas a TRABAJADORES DE RENTAS BAJAS afectados por un ERTE como consecuencia del COVID-19 (FAQ)

 24. RESOLUCIÓ de 24 d’abril de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura dels mercats de venda no sedentària de productes de primera necessitat en la Comunitat Valenciana, durant l’estat d’alarma provocat per Covid-19.
 25. INSTRUCCIÓ de 21 d’abril de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d’ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020
 26. DECRET LLEI 4/2020, de 17 d’abril, del Consell, de mesures extraordinàries de gestió economica financera per fer front a la crisi produïda per la Covid-19.
 27. Protocol general d’actuació per a la reincorporació als centres de treball amb relació a la potencial exposició al SARS-CoV-2 (COVID-19). Document de l’INVASSAT supervisat pel departament de sanitat i pels agents socials
 28. DECRET LLEI 3/2020, de 10 d’abril, d’adopció de mesures urgents per a establir ajudes econòmiques als treballadors i les treballadores afectats per un ERTO, i als quals han reduït la jornada laboral per conciliació familiar amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
 29. DECRET 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19. [2020/2813]
 30. RESOLUCIÓ de 2 d’abril de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s’avoca competències per a resoldre els expedients temporals de regulació d’ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en determinades circumstàncies. [2020/2801]
 31. RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s’acorda l’ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d’ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 a la Comunitat Valenciana. [2020/2802]
 32. COMENTARIS D’URGÈNCIA a l’article 36 del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19
 33. RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, per la qual se suspenen temporalment les declaracions de zona de gran afluència turística durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua
 34. RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen les habilitacions per a l’obertura comercial de diumenges i festius durant el període corresponent a la Setmana Santa i Pasqua.
 35. RESOLUCIÓ de 30 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral per la qual s’acorda l’ampliació del termini per a resoldre i notificar els expedients temporals de regulació d’ocupació relacionats amb les mesures adoptades per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana
 36. DECRET LLEI 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19. [2020/2740]
 37. RESOLUCIÓ de 16 de març de 2020, del director general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s’adopten mesures excepcionals en relació amb el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació Laboral (SMAC) amb motiu del Covid-19
 38. COVID-19: Drets de persones consumidores i usuàries
 39. COVID-19: Instrucció sobre Expedientes de Regulació d’Ocupació
 40. COVID-19: Nota informativa sobre atenció presencial
 41. COVID-19: Nota informativa sobre activitat comercial
 42. COVID-19: Cartell amb recomanacions per al sector comercial

ALTRES PUBLICACIONS