Bota al contingut principal

La passada setmana es va crear el Consell Sectorial per a la Promoció Econòmica, amb l´objectiu de treballar en el desenvolupament socioeconòmic municipal, al mateix temps que promocionar i diversificar l’economia d´Albaida.  Estarà presidit per l´alcalde, Josep Albert qui junt al vicepresident i regidor de promoció económica, Càndid Penalba mostraren especial interés no sols per fomentar l´activitat económica general sino també la turística, volent implicar i promoure l´oferta básica d´Albaida, és a dir aquella que fa referència als comerços, restauració, oci, etc.

A la reunió assisitiren representants de tots els agents econòmics i socials; del sector tèxtil, del sector del comerç, del mercat municipal, del sector de la construcció, de la hostaleria, del turisme i del sector agrícola. A més també es trobaven representats els grups polítics de l´Ajuntament amb representació corporativa i les organitzacions sindicals. 

L´Alcalde afirma “que aquest Consell de Promoció Econòmica ha de servir per impulsar l´economia albaidina i per  implicar a tots els agents socials de cara a pendre decisions que dinamitzen el sector econòmic local.” El regidor de promoció económica de l´Ajuntament d´Albaida explica que “aquesta proposta va ser aprovada en Ple per unanimitat, esperem que al llarg del temps done els fruits necessaris que ajuden a pal-liar l´actual situació financera i reactiven en la messura que siga possible, l´economia de la ciutat.”