Bota al contingut principal

Els diputats de Compromís Fran Ferri i Mónica Oltra han presentat una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal de Comptes per les nefastes conseqüències econòmiques per a les arques públiques que ha suposat la compra per valor d’1 euro de Valmor Sport SL per part del govern valencià.

Segons denuncia Compromís la compra per part del Consell de l’empresa que s’encarregava d’organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 de València s’aparta de l’interès general dels valencians, i de l’obligació de valorar la utilitat pública de la compra d’una empresa privada, perdonant el deute que tenia amb l’empresa pública Circuit del Motor i assumint la resta de deutes acumulats.

Per a la coalició tot apunta a una utilització indeguda de fons públics per part del govern del PP, que va adoptar decisions arbitràries mitjançant un exercici abusiu de poder per beneficiar els propietaris de l’empresa Valmor Sport SL al marge de qualsevol consideració d’utilitat pública, incorrent així en responsabilitat comptable en assumir irregularment obligacions amb càrrega econòmica, generant un greu dany als fons públics.

Segons ha assenyalat Ferri “la finalitat de la nostra denúncia davant el Tribunal de Comptes és que se li aplique als membres del Consell la figura del reintegrament per abast i hagen de pagar personalment el perjudici econòmic que la injustificada compra d’aquesta empresa i l’assumpció dels seus deutes ha tingut per a les arques públiques”.

“La mateixa Sindicatura de Comptes –ha afegit Ferri- és incapaç de quantificar el deute total de Valmor que ha assumit la Generalitat perquè el Consell no li aporta aquestes dades i a Compromís tampoc ens ha donat aquesta informació el Consell malgrat haver-la reclamat en Les Corts, però l’informe de la Sindicatura de 2011 afirma que almenys aquest deute assumit és de 23.870.000 d’euros, que és el que Valmor devia a l’empresa pública Circuit del Motor” .

Segons consta en la denúncia de Compromís “a tot això se suma el fet que el Consell va mentir a la pròpia Sindicatura de Comptes afirmant que la compra de Valmor venia avalada per un informe econòmic de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, incorrent en falsedat atès que tal informe no existeix, com va confirmar el propi Consell en una resposta parlamentària a Compromís” .

La denúncia de la coalició recorda també que en el contracte de compravenda de Valmor els propietaris de l’empresa privada quedaven exempts de tota responsabilitat civil i pagament del deute contret amb l’empresa pública Circuit del Motor, sense que hi haja cap justificació basada en l’interès general que emparara tal decisió.

El tracte de favor a aquesta empresa s’observa en tota la relació mercantil descrita per l’informe de la Sindicatura de Comptes, en la qual cada any l’empresa pública va assumint majors costos, com és el pagament del cànon de la Fórmula 1, i tasques d’organització de l’esdeveniment, que mai van ser compensades.

Segons Ferri “fruit d’aquestes decisions de gran dany als diners públics la celebració del Gran Premi d’Europa de la Fórmula 1 a València ha suposat un elevadíssim cost a l’administració que hipoteca pressupostos socials del present i del futur” .

 Mitjançant aquesta denúncia Compromís insta la fiscalia del Tribunal de Comptes a que s’inicie una investigació per a què es depuren responsabilitats comptables o les que puguen correspondre de tipus penal i es condemne els membres del Consell al reintegrament de les quantitats que ha hagut d’assumir l’administració.