Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís ha aconseguit que el grup Socialista, Popular, Ciudadanos i Podem signen una Proposició No de Llei conjunta amb què es pretén que Les Corts Valencianes manifesten el seu suport als tràmits iniciats per l’Ajuntament d’Alacant per a la inclusió de les Fogueres de Sant Joan en la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a causa del seu gran valor artístic i cultural.

La iniciativa, impulsada i signada per Aitana Mas (Compromís) i signada també per Toñi Serna (PSPV), Eva Ortiz (PP), Yaneth Giraldo (Ciudadanos) i Estafanía Blanes (Podem), explica en la seua exposició de motius, les raons que avalen la inclusió de les Fogueres com a Patrimoni de la Humanitat:

D’acord amb el que es disposa en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, celebrada per la UNESCO a París el 17 d’octubre de l’any 2003, s’entén per “patrimoni cultural immaterial” els usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques -juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguen com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seua interacció amb la naturalesa i la seua història, infonent-los un sentiment d’identitat i continuïtat i contribuint així a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana.

Per a donar a conéixer millor el patrimoni cultural immaterial, aconseguir que es prenga major consciència de la seua importància i propiciar formes de diàleg que respecten la diversitat cultural, es fa pública una Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.  En aquest sentit, correspon a cada Estat identificar i definir els diferents elements del patrimoni cultural immaterial presents en el seu territori, amb participació de les comunitats, els grups i les organitzacions no governamentals pertinents.