Bota al contingut principal

El grup parlamentari Compromís, ha registrat en Les Corts, una proposició no de llei per instar el govern central a impulsar una reforma del model de finançament local que garantisca les competències i l’autosuficiència dels municipis.

Segons explica el diputat de Compromís Silverio Tena, “el sistema de finançament local actual ha anat consolidant a les últimes dècades grans desigualtats en matèria d’autonomia i suficiència financera i, per tant, de prestació de serveis”.

“Al País Valencià els municipis es troben doblement infrafinançats, per l’actual model de finançament dels Ajuntaments però també per les conseqüències de l’infrafinançament del nostre territori, que encara s’ha de reformar, i que ha afectat als municipis donat que la Generalitat ha rebut menys fons també per a desenvolupar els programes i les inversions amb impacte territorial”.

“A més a més, -explica el parlamentari de Compromís- l’administració local assumeix competències i tasques que en molts casos no els corresponen però als quals tenen l’obligació moral de donar solució. Per això cal establir un sistema de participació en els tributs de l’Estat més estable en el qual s’eviten les liquidacions negatives”.

En eixe sentit esta iniciativa parlamentària de Compromís reclama al Govern d’Espanya que encete una reforma del model de finançament local, ampliant la participació dels Ajuntaments als Tributs de l’Estat. Segons explica Tena “l’objectiu d’esta reforma és enfortir l’autonomia local dels municipis per garantir el correcte desenvolupament de les competències municipals, garantit així la prestació dels serveis públics de qualitat de tots i totes les ciutadanes, residisquen on residisquen”.

Així, Compromís planteja una reforma de la Llei de Bases de Règim Local i la Llei d’Hisendes Locals, on a més de garantir-se un finançament local just i en autonomia per a les entitats locals, s’establisca un règim específic per als municipis més menuts i les entitats locals menors, amb l’esperit de mantindre l’autogovern local, la gestió compromesa del patrimoni comú, la prestació de serveis i la referència institucional d’identitat i impulsant el municipalisme.

Amb esta proposició no de llei Compromís també exigeix al govern central que amb caràcter d’urgència als propers Pressupostos Generals de l’Estat, es realitzen les modificacions legislatives necessàries per a permetre que les entitats locals puguen disposar del superàvit dels seus municipis sense haver d’esperar a generar nous ingressos.

De la mateixa manera, s’insta al Consell a què, mentre no siga possible continuar augmentat al Pressupost de la Generalitat les partides destinades al Fons de Cooperació municipal, degut a l’infrafinançament de la Generalitat Valenciana, es prioritze els municipis més despoblats i els més endeutats.

Com a conclusió, Tena explica que “és necessària una distribució més justa dels recursos públics, atenent a les diversitats locals, per tal d’enfortir el municipalisme com a eina fonamental per garantir el desenvolupament de les competències locals i per millorar la qualitat de vida dels i les ciutadanes i en eixe sentit el govern central és qui ha de posar damunt de la taula solucions”.