Bota al contingut principal

La portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Mònica Àlvaro; i el diputat i portaveu de Compromís en la Comissió de Justícia, Governació i Administració Local, Silverio Tena, han presentat una proposta on insten el Consell a prendre les mesures necessàries per a promoure entre les administracions locals els mitjans necessaris pel que fa a l’ús dels recursos electrònics i telemàtics per a les convocatòries de les sessions dels òrgans col·legiats de les entitats locals, i fer possible la igualtat d’homes i dones en la participació política a l’administració local.

Segons Àlvaro, “es tracta de fer real la conciliació corresponsable, per a que tant homes com dones, que no volen renunciar a part de la seua esfera privada, puguen desenvolupar la seua funció política com a representants d’entitats locals que, tot siga dit, són les que no donen exemple en quant a eixa igualtat que sí que exigim a empreses i autònoms. Calen mesures de conciliació corresponsable efectives, com ara el vot telemàtic o les convocatòries respectuoses amb els horaris que tinguen en compte diverses necessitats. L’exemple més recent que això és possible ens l’ha deixat la pandèmia provocada per la Covid-19, que ha demostrat que, davant la necessitat, els espais públics i polítics s’adapten i es compta ja amb els mitjans electrònics i telemàtics per garantir-ho”.

“A més a més, també cal que es promoga la modificació dels reglaments orgànics i funcionals per incloure els permisos de maternitat i paternitat, malalties i convalescències, o altres absències derivades de cures o confinaments que s’hagen d’atendre, tot allò reconegut com a causa de dret per accedir a l’opció telemàtica”, ha afegit Àlvaro.

Per la seua banda, Tena ha indicat que “el que manca ara és la conscienciació dels organismes públics i la voluntat política de prendre mesures per garantir esta participació de totes i tots. La corresponsabilitat no ha de ser només un dret reservat a la intimitat de la llar, una reivindicació entre dones i homes; ha de ser també un compromís dels diferents actors socials per construir una societat que promoga la participació de les dones, de les mares i els –cada vegada més– nombrosos pares corresponsables que no vulguen renunciar a les seues cures durant l’exercici de la seua activitat pública”.

“Tot dins l’esperit de continuar fomentant l’adopció de mesures d’acció positiva i de

polítiques específiques en favor del gènere infrarepresentat per a promoure la participació equilibrada en l’esfera pública i privada, productiva i reproductiva de totes les persones, superant la tradicional divisió sexual del treball i els rols i estereotips de gènere que se’n deriven”, ha assenyalat.

En este sentit, “des de Compromís considerem que també és necessari elaborar una guia de recomanacions dirigida a les entitats locals per promoure que els ajuntaments desenvolupen la seua activitat pública tenint en compte, i respectant, la conciliació corresponsable de la vida personal, familiar i laboral per garantir que totes les persones puguen gaudir dels seus drets de participació pública en igualtat de condicions, tant des de les institucions com des dels seus drets ciutadans. Una guia que s’haurà d’elaborar tenint en compte les conclusions del Dictamen de la Comissió d’Usos del Temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris, aprovat per les Corts Valencianes”, ha conclòs el diputat Silverio Tena.