Bota al contingut principal

La diputada de Compromís i presidenta de la Comissió de Política Social i Ocupació Cristina Rodríguez ha registrat una iniciativa a Les Corts perquè les altes temperatures tinguen la consideració de risc laboral en la normativa reguladora estatal. Així mateix, la proposició no de llei també insta el Govern central a incrementar els recursos humans i tècnics necessaris en els serveis de inspecció de treball perquè les avaluacions de riscos sobre la calor extrema tinguen millor cobertura dins dels serveis públics.

“La ciència ens diu que les onades de calor cada vegada serán més freqüents, però aquesta constatació no pot paralitzar-nos. Hem de moure’ns per a buscar solucions que previnguen i alleugeren els efectes negatius sobre les condicions de treball del personal més exposat a les altes temperatures”, ha manifestat Rodríguez, dies després de que almenys dos treballadors moriren a Madrid durant la primera onada de calor d’aquest mes de juliol.

Segons Rodríguez, “la política ha de fer tot el possible per millorar la vida de la gent; no podem dir que com és estiu, fa calor i quedar-nos de braços creuats. Necessitem que la nostra normativa s’actualitze i tinga en compte mesures que ens permeten adaptar-nos i mitigar les conseqüències del canvi climàtic”.

A hores d’ara, la Llei 31/1995, que regula la prevenció de Riscos Laborals, no fa esment específic a la calor com a risc laboral. I, el Reial decret 486/1997, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, limita només les temperatures en l’interior. Concretament, entre 17 i 27 graus per a activitats sedentàries i entre 15 i 25 per a treballs lleugers. Existeixen també els convenis col·lectius, però varien segons sectors i localització geogràfica.

És per això que Compromís reclama, en línia amb les reivindicacions sindicals i les recomanacions de diverses veus expertes en salut laboral, que es done seguretat jurídica i un paraigua legal més ampli per minimitzar els riscos que les temperatures extremes provoquen durant les jornades laborals.