Bota al contingut principal

Algú s’ha passat la línia que separa la política de la vida familiar, i han demostrat que quan no tenen armes democràtiques per a combatre raonaments, fan ús de les tècniques pròpies de règims poc o gens democràtics. Un lamentable fet més protagonitzat pels comandaments polítics de la Policia Nacional.

Per eixe motiu, anuncie que hui mateix denunciaré TOTS els fets relacionats amb la detenció irregular de la meua filla i la filtració de la notícia a certs mitjans de comunicació, com també els insults i amenaces que s’han difós per xarxes socials per part de militants, càrrecs públics i orgànics del PP i altres organitzacions de l’extrema dreta valenciana.

En primer lloc, cal aclarir que la meua filla es trobava dissabte per la nit amb 30 amics i amigues, la majoria també companys i companyes de l’IES Lluís Vives de València, a la zona del jardí de l’Hospital. En eixe moment, va aparèixer la policia i, curiosament, la única jove que va estar trasllada i aïllada en un cotxe patrulla sols per a ella va ser la meua filla, a qui interrogaren amb la intenció de que reconeguera l’autoria d’unes pintades. Eixe tractament és un fet gravíssim perquè s’ha violat la llei de com actuar amb els menors, tal com estipula el Reial Decret 1774/2004.

Cal destacar que els joves no han estat sorpresos per la policia fent eixes pintades i, el més greu és que, una vegada a la comissaria, van ser interrogats els set menors sense la presència dels pares i tampoc sense la presència d’advocats i sense informar-los dels seus drets i per què estaven detinguts.

La policia, que va avisar als pares a les 2 de la matinada, sols ens van comunicar que havien estat detinguts perquè podien ser els autors d’unes pintades, però sense tindre cap prova i sense obrir cap expedient.

El més greu de tot este afer és que algú ha passat dades d’una menor sense cap diligència, sense respectar la llei que és molt clara i això ha servit per a fer una campanya personal d’atac directe contra una formació política i contra la meua persona.

Per tots estos fets, anem a presentar una denúncia a la Fiscalia de Menors perquè s’actue en conseqüència contra els culpables de la filtració i contra aquelles persones que han fet difusió de la informació i han aprofitat per a difamar i insultar a una menor, amb l’excusa de fer un atac contra una formació política.

ENRIC X. MORERA CATALÀ

València, 28 de febrer de 2012

CASTELLANO
Alguien ha pasado la línea que separa la política de la vida familiar, y han demostrado que cuando no tienen armas democráticas para combatir razonamientos, hacen uso de las técnicas propias de regímenes poco o nada democráticos. Un lamentable hecho más protagonizado por los mandos políticos de la Policía Nacional.

Por ese motivo, anuncio que hoy mismo denunciaré TODOS los hechos relacionados con la detención irregular de mi hija y la filtración de la noticia a ciertos medios de comunicación, como también los insultos y amenazas que se han difundido por redes sociales por parte de militantes, cargos públicos y orgánicos del PP y otras organizaciones de la extrema derecha valenciana.

En primer lugar, hay que aclarar que mi hija se encontraba el sábado por la noche con 30 amigos y amigas, la mayoría también compañeros y compañeras del IES Luis Vives de Valencia, en la zona del jardín del Hospital. En ese momento, apareció la policía y, curiosamente, la única joven que estuvo trasladada y aislada en un coche patrulla sólo para ella fue mi hija, a quien interrogaron con la intención de que reconociera la autoría de unas pintadas. Ese tratamiento es un hecho gravísimo porque se ha violado la ley de como actuar con los menores, tal como estipula el Real Decreto 1774/2004.

Hay que destacar que los jóvenes no han sido sorprendidos por la policía haciendo esas pintadas y, lo más grave es que, una vez en la comisaría, fueron interrogados los siete menores sin la presencia de los padres y tampoco sin la presencia de abogados y sin informarles de sus derechos y por qué estaban detenidos.

La policía, que avisó a los padres a las 2 de la madrugada, sólo nos comunicó que habían sido detenidos porque podían ser los autores de unas pintadas, pero sin tener ninguna prueba y sin abrir ningún expediente.

Lo más grave de todo este asunto es que alguien ha pasado datos de una menor sin ninguna diligencia, sin respetar la ley que es muy clara y esto ha servido para hacer una campaña personal de ataque directo contra una formación política y contra mi persona.

Por todos estos hechos, vamos a presentar una denuncia en la Fiscalía de Menores porque se actúe en consecuencia contra los culpables de la filtración y contra aquellas personas que han hecho difusión de la información y han aprovechado para difamar e insultar a una menor, con la excusa de hacer un ataque contra una formación política.

ENRIC X. MORERA CATALÀ

Valencia, 28 de febrero de 2012