Anar directament a les notícies

Arxiu / Dia: 19 de juny de 2017

L’Observatori de la Indústria pacta la col·laboració dels agents socials en el Pla Estratègic de la Indústria i aprova per unanimitat la nova Llei d’Àrees Industrials

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha presentat l’Observatori de la Indústria les novetats més importants en aquest àmbit impulsades des de la Conselleria, entre les quals destaca el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), la nova Llei de Gestió, Promoció i Modernització de les Àrees Industrials, i el…

El Observatorio de la Industria pacta la colaboración de los agentes sociales en el Plan Estratégico de la Industria y aprueba por unanimidad la nueva Ley de áreas industriales

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, ha presentado al Observatorio de la Industria las novedades más importantes en este ámbito impulsadas desde la conselleria, entre las que destaca el Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV), la nueva Ley de Gestión, Promoción y Modernización de las Áreas Industriales, y…

La Generalitat augmenta el número de beques de l’Ivace amb l’objectiu de reduir la desocupació juvenil

En 2017 s’han convocat un total de 100 beques destinades a millorar l’ocupabilitat dels joves en matèria d’internacionalització. Climent: “La nostra obligació és estar al vostre costat i fer-vos les coses més fàcils”. L’Institut Valencià de Competitivitat (Ivace) ha lliurat beques a 100 joves que, en els pròxims mesos, començaran un programa formatiu en les…

La Generalitat aumenta el número de becas del Ivace con el objetivo de reducir el desempleo juveni

En 2017 se han convocado un total de 100 becas destinadas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes en materia de internacionalización. Climent: “Nuestra obligación es estar a vuestro lado y haceros las cosas más fáciles” El Instituto Valenciano de Competitividad (Ivace) ha entregado becas a 100 jóvenes que, en los próximos meses, comenzarán un…

Igualtat aconsegueix una xifra rècord en el pagament de renda, amb la gestió de 16,4 milions en els primers 5 mesos de l’any

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat o Polítiques Inclusives ha destinat al pagament de la renda garantida de ciutadania en els cincs primers mesos de l’any una xifra rècord, concretament 16,4 milions d’euros, que supera en un  838,51 per cent la que es va destinar a la mateixa fi l’any 2013, quan els pagaments no superaven els…

Igualdad alcanza una cifra récord en el pago de renta, con la gestión de 16,4 millones en los primeros 5 meses del año

La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado al pago de la renta garantizada de ciudadanía en los cinco primeros meses del año una cifra récord, concretamente 16,4 millones de euros, que supera en un 838,51 por ciento la que se destinó al mismo fin en el año 2013, cuando los pagos…