Bota al contingut principal

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat o Polítiques Inclusives ha destinat al pagament de la renda garantida de ciutadania en els cincs primers mesos de l’any una xifra rècord, concretament 16,4 milions d’euros, que supera en un  838,51 per cent la que es va destinar a la mateixa fi l’any 2013, quan els pagaments no superaven els 1,7 milions d’euros en aquest interval de temps.

Així, ho ha explicat la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha destacat que dels 41 milions d’euros que el seu departament va destinar en els pressupostos d’enguany al pagament de la renda, 16,4 ja han arribat a la butxaca de les persones que més ho necessiten, mentre que la resta ja està compromès i en breu es transferirà a les 86 entitats municipals col·laboradores perquè puguen substanciar tots aquells expedients que ja estan tramitats.

Oltra ha afirmat que aquestes xifres “evidencien la bona gestió del Consell del Botànic i contrasten amb les de l’antic govern, que en els cinc primers mesos de 2013 només va ser capaç de tramitar ajudes per valor d’1,7 milions d’euros, a pesar que aquest va ser un dels pitjors anys de la crisi, quan moltes persones, en una situació d’extrema vulnerabilitat, esperava que els seus governants els tingueren com a prioritat”.

La vicepresidenta ha lamentat que açò no va anar així ni en 2013, ni en 2014 ni en 2015, quan les quantitats en els cinc primers mesos de l’any es van reduir a 3,2 milions i 4,2 milions respectivament, i ha afegit que no va ser fins a 2016, l’any en el qual l’actual Consell va aprovar els seus primers pressupostos, quan es va produir un canvi real en aquesta tendència, duplicant la quantitat abonada l’any anterior i arribant als 8,7 milions d’euros.

Ha incidit que “el pagament de la renda ha sigut una de les prioritats d’aquest Govern, i per això li va conferir la categoria de crèdit ampliable, la qual cosa permet augmentar la partida destinada a aquesta fi quan s’exhauirien. Alguna cosa que, segons ha explicat, ja s’ha fet enguany, quan s’ha demanat a la Conselleria d’Hisenda un increment pressupostari de 12,9 milions d’euros per a poder seguir “rescatant persones”.

Amb aquest augment de crèdit el pressupost destinat en 2017 a sufragar la renda garantida de ciutadania s’incrementa fins als 53,9 milions d’euros, una quantitat que contrasta amb el pressupost que es destinava a aquesta prestació en els anys on la crisi econòmica era més forta, com en 2008, on la renda tenia un pressupost assignat d’1,6 milions d’euros.

La vicepresidenta també ha ressaltat xifres com les del pressupost de 2012, quan els comptes de la Generalitat d’aqueix any arreplegaven una partida per a renda de 18,6 milions d’euros, dels quals finalment només es van executar 5,8 milions d’euros, la qual cosa va fer que molta gent amb la resolució de l’ajuda pagada es quedara sense poder cobrar-la.

Titulars i beneficiaris

Oltra ha indicat que la gestió d’aquests dos anys també està marcant un increment en el nombre de titulars i beneficiaris, que en els cinc primers mesos de 2017 ja sumen un total de 23.799, dels quals 9.900 tenen la condició de titular de l’ajuda, i 13.899 són beneficiaris.

Aquestes xifres, ha assenyalat, van en la mateixa línia d’increment de l’any anterior, quan per primer vegada es van arribar als 50.204 destinataris d’ajudes (20.007 titulars i 30.197 beneficiaris), i que evidencien l’efectivitat de les “mesures urgents que es van adoptar fa dos anys davant la caòtica i greu situació d’emergència social, heretada de l’anterior govern”.

Mesures que, segons ha subratllat, han permès aconseguir que en 2016 es gestionaren i emeteren 28.023 resolucions, que existisquen 50.204 destinataris de la Renda (20.007 titulars i 30.197 beneficiaris), mentre que en 2015 es van registrar 42.134 destinataris, la qual cosa suposen un increment de gestió l’any 2016 respecte al 2015 de 8.070 destinataris més.

Sobre aquest tema, ha volgut agrair al personal de l’administració autonòmica “l’esforç i la labor que ha realitzat al llarg del passat any per a poder incloure dins del sistema de renda”.

Segons es desprèn de l’informe de gestió, la prestació mitjana de la renda en 2016 va ser de 377,11 euros, que es va distribuir d’acord amb el nombre de membres i els seus ingressos mitjans mensuals. Dels 20.007 titulars de la renda en 2016 , 13.097 són dones i 6.910 homes, que representen el 65,46% i el 34,54% respectivament.

Mesures agilitzadores

La vicepresidenta ha recordat que per a “fer front a la urgent i extraordinària necessitat de posar al dia la gestió dels expedients i agilitar el pagament de les ajudes pel tap heretat de l’anterior govern, es va aprovar al juliol de 2016 un decret llei per a agilitar el procés de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania”.

El decret llei estableix, entre altres mesures, que el pla familiar d’inserció que han d’elaborar els serveis socials municipals no siga determinant per a la concessió d’aquestes ajudes, en aquells casos en què els ajuntaments es demoren més de dos mesos en la redacció del pla.

Així mateix, contempla que les direccions territorials depenents de la Conselleria siguen considerades centres d’atenció directa, i que els llocs de treball adscrits a la tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania tinguen la consideració de llocs d’atenció directa o cobertura prioritària susceptibles de substitució en el cas que es produïsca una baixa o una vacant.

També s’ha escomès una millora i actualització de l’aplicació informàtica de la Renda, a través d’un conjunt de canvis que han possibilitat un increment en la productivitat i de la qualitat del treball realitzat per les direccions territorials, i també s’ha aconseguit optimitzar la informació estadística, amb eines per a un coneixement més lògic i veraç de les dades de les prestacions.