Anar directament a les notícies

Oltra: “El sobrecost del Centre de Convencions pot suposar haver-li de pagar-li més diners a Calatrava”

Publicat el en Economia i Ocupació

El Conseller d’Hisenda afirma que “no es tanca la porta a que l’arquitecte puga adaptar el projecte en fases i preu, a les instruccions que li done la Generalitat”.

La diputada de Compromís Mònica Oltra li havia demanat explicacions al conselelr per saber en quin estat estaven les negociacions referents a la polèmica per l’ampliació de m2 quadrats del projecte i per tant, també del seu cost, després de versions totalment confrontades, i també, saber en quina mesura l’ampliació del pressupost de licitació afectaria al ja pagat: redacció del Master Plan, Avantprojecte i Projecte Bàsic.

I és que, el 17 de desembre de 2007, l’empresa pública “Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana”, va signar un contracte de redacció d’avantprojecte, projecte bàsic, projecte d’execució i direcció de les obres del Centre de Convencions de Castelló, amb l’empresa ubicada en Suïssa “ Santiago Calatrava GmbH”.

Es van pagar uns honoraris per la redacció del Master Plan, Avantprojecte i Projecte Bàsic, de 2.700.000 euros, equivalents al 4,5 % d’un pressuposts orientatiu de licitació xifrant en 60.000.000 euros, contemplant en contracte que aquests honoraris s’actualitzaran en funció del cost real de l’obra per l’abonament en la proporció corresponent en cada certificació.

Els honoraris del projecte d’execució es calculen en 2.400.000 euros equivalents al 4% del pressupost de licitació de 60 milions d’euros. Els honoraris del projecte d’obres suposarien 2.400.000 milions un 4% també del pressupost. En total, de continuar el projecte endavant, es pagaria a l’empresa el 12,5% del pressupost de licitació.

Atenent que, d’acord amb la demanda de SPTCV, la proposta passa d’una programació de 16.980 m2 a una de 48.240 m2, i segons els càlculs de l’empresa, dels 60.000.000 euros a prop de 100.000.000, en lloc de 7,5 milions s’hauria de pagar a l’empresa “Santiago Calatrava GmbH” 12,5 milions d’euros per tots estos conceptes.

Ara, el conseller només diu que els escrits remesos al client se li indica que en el moment que s’inicien els treballs de redacció del projecte d’execució, s’hauran d’adequar a les dimensions i pressupost a la realitat econòmica que li impose el client, i és precisament en eixe punt on hi ha discrepància entre Calatrava i el Consell, perquè va ser l’ajuntament de Castelló qui va exigir ampliar l’extensió del projecte, amb el vist i plau del Consell.

A banda del conflicte, d’haver cobrat un percentatge que no es correspon amb el pressupost del projecte, i les repercussions que això podria tindre, està el fet que a hores d’ara el Centre de Convencions, no té cap viabilitat de ser realitat tot i la gran quantitat de diners gastats, per estar el PGOU i el PAI Mestrets que li hauria de donar sòl, totalment paralitzats i inviabilitzats.