Bota al contingut principal

Mònica Alvaro, regidora de Serveis Socials i de la Dona per Compromís a l’Ajuntament de Vila-real, ha anunciat que el proper dilluns dia 10, tant a la plana web de l’Ajuntament de Vila-real com al Centre Social, publicaran les llistes amb els xiquets i xiquetes admesos en l’Aplec d’Estiu que porta a terme la Regidoria de Serveis Socials. Alvaro ha posat de manifest que enguany les inscripcions han sigut més nombroses que altres anys, més de 500 infants inscrits, per la qual cosa, en compte de 400 places que s’oferien inicialment, l’ajuntament n’oferirà 496. Un cop realitzades les inscripcions, es preveu que cap xiquet o xiqueta es quede sense plaça. El preu de l’Aplec és de 20 euros per quinzena, encara que també hi ha bonificacions. L’activitat es duu a terme simultàniament en dos col·legis de la ciutat, CEIP Escultor Ortells i CEIP Carles Sarthou, abastant dos zones de la ciutat diferenciades.

La regidora de Compromís destaca que l’edició de l’Aplec d’enguany serà ben especial, ja que complix 25 anys i té un caràcter marcadament social en oferir per primera volta el servei de menjador.

Mònica Alvaro assenyala que hi ha molts pobles, partits polítics (entre els quals COMPROMÍS) i entitats socials (com ara Càritas o la Creu Roja) que estan pensant en la necessitat d’assegurar d’alguna forma la continuïtat del menjador escolar durant els mesos d’estiu, quan l’escola tanca. Cal tindre en compte que els infants amb risc d’exclusió social tenien beques de menjador durant el curs escolar. Ara per ara, però, cap municipi no s’ha tirat avant.

Seguint la línia de Compromís d’ajudar els més desafavorits i ajudar les famílies treballadores a conciliar la vida familiar i laboral, la regidoria de Compromís ha pres la decisió de crear aquest menjador i assegurar així el dinar als xiquets i xiquetes de la ciutat que ho necessiten.

D’aquesta manera, el servei de menjador serà contractat exclusivament per l’ajuntament i tindrà un preu de 3 euros per dia. És a dir, vora 30 euros per quinzena. No obstant això, hi ha famílies que podran acollir-se a una bonificació del 50%, sempre que complisquen algun dels requisits següents:

  • famílies nombroses
  • que el pare, mare, tutor/a estiguen en l’atur durant més d’un any
  • persones amb discapacitat major del 33%

Aquestes famílies pagaran 15 euros per quinzena.

A més a més, els xiquets o xiquetes que siguen derivats per Serveis Socials, els infants víctimes de violència de gènere o que el pare, mare, tutor/a estiguen en l’atur sense percebre cap tipus de prestació ni subsidi, tindran el servei de menjador debades.

Mònica Alvaro assenyala que l’Aplec s’ha oferit a tots els col·legis de la ciutat i que els tècnics de Serveis Socials i de la Dona insistixen molt en què les famílies amb problemes econòmics greus inscriguen els fills a l’Aplec. Amb aquesta beca de menjador totalment excepcional la regidora de Compromís vol assegurar que els xiquets i xiquetes amb una situació econòmica alarmant tinguen una nutrició adequada, que, al cap i a la fi, és la base per a gaudir d’una bona salut.

En un context de crisi com el que estem patim, el menjador de l’Aplec aprofita per a ajudar moltes famílies de Vila-real amb infants menuts. L’Aplec també prestarà un servei a la ciutadania, que podrà deixar els fills i filles a l‘escola durant tot el matí fins a les 15 hores.

En aquests moments, la regidora de Compromís al capdavant de Serveis Socials i de la Dona treballa a destall perquè el dia 1 de juliol tot estiga enllestit i l’Aplec i el servei de menjador puguen començar amb normalitat.

Pel que fa al mes d’agost, Serveis Socials prepara un pla de reforç conjunt amb les entitats socials per tal que la major demanda, en acabar l’Aplec, puga ser absorbida per altres mitjans. Mònica Alvaro avança que per a aquest pla d’emergència seran molt benvinguts els 20.000 euros -més els interessos- que la Diputació de Castelló ha de tornar a l’Ajuntament de Vila-real i que es destinaran a la partida d’ajudes immediates. Cal fer memòria que el Tribunal Superior de Justícia ha dictat una sentència en la qual reconeix que la Diputació de Castelló ha de tornar 20.000 euros a l’Ajuntament de Vila-real. Mònica Alvaro insistix que aquesta partida és bàsica perquè moltes famílies de Vila-real puguen subsistir i recorda que l’anterior govern del PP tant sols hi dedicava 1000 €