Bota al contingut principal

Morera insta a Fabra a eixir al pas per aclarir que la reforma no afecta als ajuntaments valencians.

El síndic del grup parlamentari Compromís, Enric Morera ha demanat hui al President de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra que anuncie “que el govern valencià no aplicarà la reforma de l’administració local que impulsa el govern central del PP perquè vulnera les competències exclusives en esta matèria que té la Generalitat Valenciana segons l’Estatut d’Autonomia. A més, una llei de rang inferior, com és la llei de bases que proposa el govern de l’Estat, no pot posar condicionats a una llei orgànica com és l’Estatut valencià”.

Morera ha indicat que “és urgent que el Consell, isca al pas i explique que eixa reforma no s’aplicarà. És important per no generar confusió entre els nostres ajuntaments respecte a les competències que poden assumir o no. En qualsevol cas, es pot elaborar una llei pròpia per millorar l’eficiència dels serveis públics que presta la Generalitat o els ajuntaments però en cap cas acceptar un atac a la nostra autonomia”.

Així ha anunciat que el serveis jurídics de Compromís estudien a hores d’ara, si no hi ha una implicació del govern valencià, “la manera en què es puga presentar un recurs d’inconstitucionalitat en defensa de l’Estatut i de la legalitat valenciana”.

Així Morera ha recordat que la Llei Valenciana de Règim Local, aprovada el 2010 indica claríssimament que  l’article 49.1.8.a de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, –segons redacció donada per la Llei Orgànica 1/2006 de 10 d’abril–, atribuïx a la Generalitat competències en matèria de règim local” perquè “L’esmentada modificació estatutària duta a terme per la Llei Orgànica 1/2006 ha suposat la creació d’un títol, el VIII, dedicat íntegrament a l’administració local” i conclou que “d’acord amb el repartiment constitucional de competències actualment existent, la Generalitat té competència exclusiva en règim local en el marc de l’imprescindible respecte a les normes bàsiques dictades per l’Estat”.

Per al síndic de Compromís “el govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les competències exclusives que té assumides la Generalitat. Amb l’excusa dels retalls pressupostaris s’intenta una recentralització de l’Estat i llevar competències als ajuntaments”.