Bota al contingut principal

S’ha acceptat la participació de l’Ajuntament de Pedreguer en la convocatòria provincial “Pla Conjunt d’Ocupació. Anualitat 2013”, que té com a objectiu afavorir la contractació de persones desocupades de Pedreguer mitjançant el Pla Conjunt entre la Generalitat Valenciana, la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Pedreguer, amb la concessió de subvencions de 1.125€ a un total de 18 contractes de treball de persones desocupades de Pedreguer, formalitzats abans de l’1 d’octubre en centres de treball radicats en la província d’Alacant.

 

Les empreses interessades hauran de presentar la sol·licitud a l’Ajuntament de Pedreguer abans del 30 d’octubre de 2013, i formalitzar un contracte d’almenys 3 mesos i jornada d’almenys 25 hores a la setmana, a una persona desocupada de Pedreguer, inscrita en el Servef des d’almenys l’1 de març de 2013.

 

L’últim obstacle, dotar una partida municipal per aquest fi, va ser salvat al ple d’agost, en què es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdit, per tal de que l’Ajuntament poguera fer front a aquesta despesa no prevista quan es van redactar els pressupostos.  Segons va dir el Regidor d’Hisenda, Sergi Ferrús, durant el ple, “la despesa total del programa serà de 20.250 €, d’aquesta quantia correspon a l’Ajuntament una despesa de 6.750 € ja que la resta ve subvencionada a parts iguals (6.750 €) per la Generalitat i per la Diputació. Amb aquesta despesa es podrien subvencionar 18 contractacions, però no és l’Ajuntament qui contracta, són les empreses i per cada contractació que realitze una empresa rebrà una ajuda de 1.125 €, sempre i quan es contracte al menys per 3 mesos i amb una jornada com a mínim de 25 hores setmanals. Les contractacions subvencionables són les que s’ hagen realitzat des del 5 de juliol i fins el 30 de setembre”.