Bota al contingut principal

La diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, va presentar una extensa bateria de preguntes parlamentaries sobre l’acte d’inauguració de l’aeroport de Castelló, el dia 24 de març de 2011, el qual es va fer de manera irregular, ja que Aerocas va recepcionar les obres sis dies després, el dia 31 de març, amb tot el que això comporta. D’haver-se esperat a inaugurar les obres tenint aquesta acta de recepció, s’estaria ja dins del període en el qual no es podien fer actes d’inauguració per entrar ja en el termini expressament prohibit per la Junta Electoral.

A pesar d’això, l’acte d’inauguració va congregar unes 1.500 persones, segons es va anunciar, en un obra que no estava recepcionada, sense que es conega les mesures de seguretat que es van prendre.

L’acta de recepció provisional, sis dies després de la inauguració, és l’acte d’entrega forma de l’obra de Concesiones Aeroportuarias a Aerocas, i és aleshores quan es fa un reconeixement de les obres sobre el terreny (és a dir, no s’havia fet abans). I amb eixe acte es reconeix la necessitat de fer considerables obres d’esmena, correccions que havien de fer-se en un termini de dos mesos; eixes correccions eren referides a les fitxes relatives a obra civil, edificació i instal·lacions, relatives al camp de vols, correccions en la garita de control, remodelació d’accés de la Terminal de Càrrega, revisió i reparació de drenatges i urbanització o restitució del camí perimetral.

Per això, Oltra va preguntar per via parlamentària si s’han fet les correccions referides a les fitxes relatives a obra civil, al camp de vols, correccions en la garita de control, remodelació d’accés de la Terminal de Càrrega, referides a la revisió i reparació de drenatges i urbanització, a la restitució del camí perimetral, i en quina data cada una d’elles.

Igualment, va preguntar saber per quin motiu no se li exigeix en el seu dia a Concesiones Aeroportuarias el Capítol 10 de Handling, les actuacions referents a equips meteorològics, les actuacions referents a visibilitat i sostre de núvols l’edifici de servei de camp, el sistema de vigilància del perímetre de seguretat, la creació dos hangars prefabricats d’oficines modulars i qui haurà de fer-se càrrec d’eixes actuacions.

Igualment, la diputada ecosocialista va preguntar pel fet que a l’haver passat més d’eixe any de garantia, a hores d’ara, sense haver-se posat en un ús l’aeroport, estan estes obres ja sense garantia.

La resposta donada ara pel Conseller d’Economia, Máximo Buch, evita explicar que cap de les esmenes que es van demanar acometre en març de 2011 s’haja fet, i es limita a dir que en eixe cas, sols en les coses que es van vore malament en l’acta de recepció, el termini de garantia començarà a comptar quan s’acredite la realització de l’esmena, per tant, a hores d’ara, s’entén, cap se n’ha fet, i el Conseller diu que totes aquelles que puga requerir el Ministeri de Foment, serien obligació de la concessionària. CONAER no ha fet les correccions, i segons el Conseller se’ls ha requerit en diverses ocasions.

Igualment, reconeix que el global de les obres no subjectes a esmenes, ja han vist expirada la seua garantia, que sols era d’un any, és a dir, a partir del dia 31 de març de 2012, totes aquelles deficiències de les obres no alertades en el seu dia, tots els problemes que pugen aparèixer en el suposat dia que es puga emprar les instal·lacions, ja no estarien cobertes per cap garantia.

Per al coportaveu de Compromís a les comarques de Castelló, Carles Mulet “de nou demostrem com aquella fantasma inauguració electoralista de l’aeroport en març de 2011, està portant cua; la inauguració va ser completament irregular al ser un obra no recepcionada, sense cap mesura de seguretat; les obres es van recepcionar dies després, i de manera incompleta i amb múltiples deficiències, i a hores d’ara, sense que es tinga cap ús, ni cap correcció de les demanades fetes, l’aeroport ja està sense cap garantia. Aquesta història és un thriller sense final, ple d’episodis sorprenents, on hauria d’haver-hi ja responsabilitats penals per tot el que està passant”·