Bota al contingut principal

Les regidories de Territori i Serveis Socials han posat en marxa una línia d’ajudes excepcional amb una dotació econòmica de 36.000 euros destinades als veïns i veïnes de Vila-real que han perdut el seu habitatge habitual entre juny de 2011 i juny de 2013 amb la que es podrien arribar a beneficar entre 144 i 180 famílies.  L’ajut econòmic oscil·larà, aproximadament, entre els 200 i 250 euros i la seua finalitat és la de sufragar “unes despeses sobrevingudes” per a les famílies desnonades arran de la dació en pagament o execució hipotecària. Aquestes subvencions úniques i extraordinàries ajudaran a les persones a pagar deute acumulat, com rebuts de la llum, despeses notarials, o la fiança en el lloguer d’un pis.

“En aquest 2013, on els desnonaments han afectat de forma molt greu a molts veïns i veïnes, l’Ajuntament, ha decidit posar a l’abast aquesta línea d’ajudes pionera les comarques del Nord, per a fomentar l’accés dels desnonats a una casa i que les famílies afectades puguen regularitzar la seua situació econòmica”, segons ha explicat la regidora de COMPROMÍS, Mònica Alvaro, qui ha detallat que, “moltes de les demandes que atenem actualment a Serveis Socials venen provocades per la incapacitat econòmica d’una família a fer front a una fiança o per no poder arribar a regularitzar una situació en la que encara s’arrosseguen deutes per un desnonament”.

Un cop publicades les bases, els requisits per a ser beneficiari d’aquesta ajuda extraordinària seran: acreditar veïnatge a Vila-real  i que l’habitatge objecte de la dació en pagament o execució hipotecària haja estat la seua única residencia habitual. Entre les causes per a rebre la subvenció ha de constar que vinguen provocades per la pèrdua de poder adquisitiu entre la compra de l’habitatge i la transmissió del mateix, la impossibilitat de fer front a quotes hipotecàries per un canvi sobrevingut i una reducció important en el nivell d’ingressos. “En definitiva, abastar aquells casos que, per defecte, han quedat fora de l’àmbit d’aplicació del Real Decret 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos”, segons ha detallat Alvaro. Per a la regidora de COMPROMÍS “aquest decret emès pel Govern de Rajoy, a totes llums ha quedat insuficient per atendre a les moltes demandes de persones que han perdut la seua casa, i com a prova, encetem una línia d’ajudes tot i que poden ser considerades com a ‘competències impròpies’ pel Ministre Montoro”.

Es tracta d’unes ajudes que, un cop establides les bases i publicades en el BOP, es podran sol·licitar en l’Oficina d’Atenció i Tràmits de l’Ajuntament i en la pròpia Red Alquila municipal, ubicada a les instal·lacions del Centre Social però que depèn de la regidoria de Territori. 

Aquesta nova línea d’ajudes per a famílies ja desnonades es suma a la llarga llista de mesures adoptades des de l’area de Serveis Socials entre les que destaca l’establiment d’un servei d’assessorament per a les famílies que estiguen en risc de perdre el seu habitatge, l’increment de les partides econòmiques destinades a ajudar a les famílies,  els convenis de col·laboració amb la FEMP o el IVVSA per al cessió d’habitatges o la creació d’una comissió informativa amb la participació de les entitats locals per fer front a aquesta problemàtica en la ciutat.