Bota al contingut principal

L’Ajuntament d’Almussafes reduirà l’IBI del nucli urbà entre un 20 i un 25 per cent en el 2014.

El tipus impositiu passarà del 0’52% en el 2013 al 0’42 % en el 2014.

L’alcalde complix la promesa d’abaixar el coeficient municipal quasi al mínim legal aplicable per llei (entorn d’un 0’4%).

L’equip de govern d’Almussafes complix la promesa realitzada públicament per part del propi alcalde a mitjan any de reduir el tipus impositiu aplicat a l’Impost sobre els Béns Immobles del nucli urbà entre un 20 i un 25%. L’any que ve, els contribuents percebran una gran reducció en els seus rebuts, als que se’ls aplicarà un tipus impositiu que passarà de l’índex 0’52% del 2013 al 0’42%.

Almussafes es convertirà així en el poble de la comarca de la Ribera amb el coeficient d’IBI més baix -pràcticament el mínim legal aplicable per Llei del Cadastre-, retornant a les quantitats impositives que s’aplicaven l’any 2001. El govern ha hagut de torejar durant els últims anys amb uns valors cadastrals molt allunyats de la realitat econòmica, com a conseqüència del resultat de la ponència de valors sol·licitat l’any 2005, quan encara el PSOE governava en el municipi, i que porten minimitzant des de fa quatre anys amb l’únic mecanisme de què disposa l’administració local que és la baixada del tipus impositiu, que es reduïx anualment en 2 punts per voluntat de l’equip de govern.

Així mateix, abans del 31 de gener del 2014, l’equip de govern sol·licitarà davant del Cadastre la reducció dels valors cadastrals per a l’any 2015, ja que la llei establix que han d’haver transcorregut almenys cinc anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva de caràcter general (2009-2014).

La modificació de l’article 1 de l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre els Béns Immobles Urbans suposarà que durant l’exercici fiscal del 2014, els veïns i veïnes de la localitat es beneficien d’una baixada econòmica dels seus rebuts que oscil·larà entre un 20 i un 25%, ja que es modifica el tipus de gravamen en funció del valor cadastral i d’ús de cada immoble. En termes generals, açò significarà una reducció en els rebuts de l’IBI que oscil·larà entre 60 i 300 euros, segons el valor cadastral de cada immoble.

“Amb esta mesura que aprovarem en la pròxima sessió plenària, l’IBI d’Almussafes se situarà en les quanties impositiu existent l’any 2001, quan el coeficient impositiu se situava en el 0’80%”, declara la màxima autoritat municipal, Albert Girona.

Com a conseqüència d’això, es generarà una minva substancial d’ingressos en les arques municipals, que se situarà entorn dels 400.000 euros, ja que es passarà dels 2.491.023 euros per recaptació de l’IBI urbana del cas urbà del present exercici fiscal als 2.011.980 euros en el 2014. “Pal·liarem la baixada dels ingressos amb una millora de la gestió dels nostres recursos, una aplicació de reduccions en els gastos superflus i una millora de la gestió recaptatòria en el polígon industrial”.

A esta iniciativa fiscal, que situarà a Almussafes com a població líder de la comarca amb el coeficient d’IBI més baix, se sumarà una mesura complementària també per a l’any que ve consistent en la sol·licitud davant de la Gerència del Cadastre de València de la reducció automàtica dels valors cadastrals de tots els immobles urbans, industrials i d’altres usos per al 2015. Esta acció suposarà, segons fonts municipals, una reducció de l’IBI en un 30%.

Segons l’article 32 de la Llei del Cadastre, l’Ajuntament no podia demanar amb anterioritat l’actualització d’eixos valors, ja que havien d’haver transcorregut almenys cinc anys des de l’entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració col·lectiva general, que en la localitat es va aplicar en el 2009. Respecte d’això ha informat reiteradament la directora jurídica del consistori municipal després dels contactes mantinguts amb el Departament de Gestió Tributària de la Direcció General del Cadastre de València. Per això, des de l’equip de govern es critica l’actitud tan irresponsable i desinformada del grup municipal socialista en l’oposició, “que públicament ha aprofitat per a demanar una revisió de l’actual ponència de valors durant tot l’any 2014, sabent que legalment era impossible, en una clara intenció de guanyar els vots dels contribuents”.

Mesures aplicades des del 2009
Després de la sol·licitud remesa a la Gerència del Cadastre per l’anterior presidenta de la corporació, Mª Ángeles Lorente, el 30 de novembre del 2005, perquè este organisme procedira a revisar els valors cadastrals vigents des de l’any 1994 en la localitat, la Direcció General del Cadastre va incloure a Almussafes en el Pla de Treballs del Cadastre Urbà 2007-2009 per a la realització d’un procediment de valoració col·lectiva que va culminar amb la determinació dels nous valors cadastrals, a efectes tributaris referits a 1 de gener del 2009.

La valoració general de tots els immobles urbans, tant industrials, com residencials, comercials i d’altres usos, es va realitzar enguany 2008, per mitjà de l’adequació dels valors cadastrals de 1994 als canvis experimentats fins eixa data, amb el consegüent increment dels preus en el mercat, ja que es van aplicar els valors de mercat del sòl i dels immobles de dos anys de bonança econòmica i de creixement exponencial de l’especulació immobiliària. En eixe moment, el govern municipal ja estava en mans del BLOC, que obligatòriament van assumir l’esmentada revisió cadastral, “sol·licitada específicament des del partit socialista durant el seu període de govern amb l’objectiu de recaptar més ingressos”, explica l’alcalde i regidor d’Hisenda.

Atés que consideràvem injusta la mesura ja que els nous valors s’aplicaven en plena crisi econòmica i de clara caiguda del mercat immobiliari, des del primer moment minimitzem al màxim els seus efectes en les butxaques dels ciutadans, gestionant al seu dia amb la direcció general del cadastre una ponència de valors mínima, a més d’aconseguir que l’aplicació dels nous valors cadastrals es realitzara de manera gradual, incrementant des del 2009 i fins al 2018 un 10% cada any.

Amb l’objectiu de reduir encara més la pujada dels preus dels rebuts dels contribuents, des de l’equip de govern es va complementar eixa mesura amb la reducció del tipus impositiu de manera anual. Del 0’70 en el 2009 al 0’52% en el 2013 i al 0’42% en el 2014. “En este moment, este és el millor mecanisme al nostre abast, ja que beneficia directament i de manera automàtica a tots els immobles del nucli urbà”, afig Girona.

Reducció de la plusvàlua
Per al pròxim exercici fiscal, el consistori d’Almussafes també aplicarà una reducció de la quota de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua. Si durant l’any 2013, la quota d’este impost era la resultant de l’aplicació a la base imposable un tipus del 27%, l’any que ve el tipus serà del 15%.