Anar directament a les notícies

Tavernes ha reduït a més de la meitat les multes als veïns des de l’any 2011

Publicat el en Governs amb Compromís

Les xifres de procediments sancionadors, denúncies i retirada de vehicles abandonats constaten les directrius marcades per la Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament de Tavernes al setembre de l’any 2011. Eixes directius han aplicat la prevenció, la informació i, com a últim recurs, la sanció com a norma habitual i general.

Així, l’any 2010 els expedients sancionadors iniciats foren 3.324. En 2011, baixà eixa xifra a 1.688 expedients sancionadors. En 2012 el total d’expedients fou de 1.599 i, enguany, a falta de les xifres de l’últim trimestre, els expedients sancionadors iniciats són només 817. Amb l’aplicació de les directrius de l’actual govern s’han reduït a la meitat els expedients sancionadors, és a dir, les multes, la qual cosa demostra que el govern de Tavernes no ha tingut mai un afany recaptador amb les multes aplicades als veïns.

Respecte als expedients iniciats per retirada per abandonament de vehicles, l’any 2011, de 25 oberts es van retirar 9 vehicles. L’any 2012 es van iniciar 54 expedients i se’n van retirar 16, i enguany, pendent de quantificar el darrer trimestre, de 59 expedients iniciats s’han retirat 14 vehicles.

Les directrius marcades per la Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament en les jornades formatives als agents en matèria de denúncies de trànsit han donat prioritat a solucionar el problema localitzant l’infractor i deixant la sanció com a última solució. Cal assenyalar que estes directrius han sigut complides en un percentatge molt alt pels policies, la qual cosa ha provocat una disminució molt considerable de les denúncies de trànsit.

Finalment, el procediment de comunicació i retirada dels vehicles abandonats ha rebut un nou procediment i un agent encarregat del tràmit. Actualment s’està canviant el procediment de vehicles embargats per la Seguretat Social i altres administracions. En este apartat han augmentat els ingressos per la retirada de vehicles abandonats en la via pública.