Bota al contingut principal

El PP, amb la seua majoria absoluta, ha rebutjat hui en la Comissió de Coordinació de Les Corts dos proposicions no de llei de Compromís en què s’instava el Consell a impulsar mesures que garantiren la igualtat de les persones LGTB de la tercera edat i a impulsar la lluita policial contra els delictes d’odi contra persones per la seua orientació sexual.

Els arguments de la diputada del PP, Verónica Marcos, per a no donar suport a estes iniciatives s’han basat a negar l’existència en la nostra societat de discriminació i violència cap a les persones LGTB, a la vegada que ha rebutjat qualsevol tipus de política sectorial cap a este col·lectiu per part de l’administració, uns arguments que el diputat de Compromís, Fran Ferri, ha qualificat com “la clara demostració que l’homofòbia continua viva en les files del Partit Popular”.

Segons ha assenyalat Ferri, en la defensa d’estes iniciatives en el parlament, “la sentència que declara la constitucionalitat del matrimoni igualitari suposa únicament un xicotet pas en la llarga lluita per la igualtat real entre totes les persones, sense discriminació de cap tipus per orientació sexual”.

En el cas de les persones LGTB més majors, aquest camí per la igualtat es troba amb constants entrebancs. Una generació que va viure els temps foscos del franquisme i va haver d’afrontar realitats tan dures com la criminalització de centenars de milers de persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. Fins al 31 de gener de 1979, l’homosexualitat estava penalitzada a través de la “Llei de Perillositat i Rehabilitació Social” i, anteriorment, per la “Ley de vagos y maleantes”.

“Afortunadament –ha afegit Ferri-, aquest passat de repressió ens sembla llunyà, però molts dels qui van patir-lo encara han de conviure amb la discriminació i la invisibilitat social. Les persones majors LGTB es troben sovint que el seu àmbit de relacions socials i d’atenció no compta amb cap tipus de sensibilitat cap a la diversitat afectivo-sexual. Sembla com si la societat i els poders públics estiguen assumint progressivament aquesta diversitat en altres segments de població, però no en els i les nostres persones majors”.

“Per això hem proposat que el govern valencià adquirisca un compromís ferm amb els drets d’aquestes persones amb la igualtat real i efectiva en tots els àmbits, i que promoga activitats sobre memòria històrica LGTB per a que mai torne a perseguir-se, des de l’Estat, a persones pel sol fet d’estimar”.

Ferri ha lamentat que el PP s’haja oposat a una iniciativa que buscava garantir la igualtat de les persones LGTB de la tercera edat amb mesures que inclogueren la formació i sensibilització del personal involucrat en la seua atenció i l’establiment de protocols en residències i centres de dia, tal i com recomana el Llibre Blanc Europeu contra l’Homofòbia.

Així mateix, la proposició de Compromís instava el Consell a promoure activitats de divulgació i anàlisi de la repressió franquista contra el col·lectiu LGTB, així com col·locar una placa commemorativa en l’antiga Presó Model de València (que actualment funciona com a complex administratiu de la Generalitat) que reconega la lluita de les persones reprimides pel règim franquista.

La manca de sensibilitat del Partit Popular amb el col·lectiu LGTB no ha acabat hui ací, ja que el grup popular ha rebutjat una altra proposició no de llei de Compromís en què s’instava al Consell a la creació d’un protocol d’actuació i formació policial contra la LGTBfòbia i la realització de campanyes de sensibilització, per a què les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals que patisquen assetjament, agressions verbals o físiques, o discriminació per ser LGTB, així com aquelles persones que presencien fets d’aquesta índole, ho denuncien davant la policia.