Bota al contingut principal

Es destinen 2.000.000 d’euros en inversions per fomentar l’activitat econòmica i 400.000 euros per a ajudes de primera necessitat i beques.

El Regidor d’Hisenda destaca que “l’eficiència i el realisme” dels comptes de 2014 permeten reduir la despesa corrent i els deutes malgrat la situació econòmica.

El projecte de pressupostos per a 2014 continua la particular “quadratura del cercle” del Govern d’Ontinyent: hi haurà més inversió, més ajudes socials social i, al mateix temps, menys deute i menys impostos. El Regidor d’Hisenda, Josep Francés, que presentava hui un avantprojecte fruit de l’acord entre el grup socialista, Compromís i EU, destacava que aquest és un pressupost “per a les persones”, uns comptes “eficients i realistes” que preveuen tancar 2014 amb un deute bancari de 14 milions d’euros, un 33% inferior al que es va trobar a la seua arribada l’actual Govern, situat en 20’4 milions. “En tres anys hem estat capaços d’amortitzar 6,7 milions d’euros del deute bancari heretat i tot sense fer retallades ni acomiadaments, el que demostra que hi ha una altra manera de gestionar l’Ajuntament”, ha afegit.

Francés destacava que “malgrat les circumstàncies desfavorables, perquè hem hagut d’afrontar factors com l’augment de l’IVA i dels preus de l’energia, hem reduït la despesa corrent en 1,5% i aquest estalvi ens permet apostar per les persones, i seguir augmentant les ajudes socials”. D’aquesta manera, es destinaran més de 400.000 euros a ajudes directes a les persones i s’assumirà el desfasament de 82.838 euros provocat per les retallades de la Generalitat al Centre Ocupacional i el Centre de Dia de Discapacitats.

El Regidor d’Hisenda explicava que gràcies a mantenir un esforç constant a l’estalvi s’ha aconseguit reduir la despesa corrent en un 1’5%, mentre que la despesa finançera ha baixat en un 17% gràcies a la reducció del deute (del 31/12/10 al 31/12/14 s’ha reduït en 6,7 milions d’euros i un 33%). Les prioritats es mantenen respecte als anteriors pressupostos elaborats pel Govern d’Ontinyent: els recursos destinats a l’atenció social s’incrementen, i continua l’aposta pel foment de nova activitat econòmica i l’ocupació, amb una dotació econòmica que dependrà directament del C.E.S. (que es manté a 110.000 euros); al temps que es dota una partida de 350.000 euros al capítol d’inversions Fons Global Pla d’Ocupació.

En xifres globals, el pressupost ascendeix a 26.043.939 euros i aconsegueix controlar la despesa; mantenint en 9’5 milions el Capítol I (Personal, el 36,6% del total); reduint un 1’5% el Capítol II fins als 9’1 milions (Despesa Corrent, el 35’04%); i reduint també el Capítol III a 560.000 euros (Despesa finançera, el 2’17%). Per contra, pugen el capítol IV (Transferències, 1’8 milions i un 7% del total de la despesa); el VI (Inversions Reals, 2 milions i un 7’8%); el VII (Transferències de capital, 0’1 milions i un 0’48%) i el IX (Amortitzacions, 2’7 milions i un 10’6% del total de la despesa).

El foment de nova activitat econòmica i l’ocupació, a més de la partida del CES, es tradueix en aquestos pressupostos a la renovació del Conveni d’Ajuda a Emprenedors amb Caixa Ontinyent i Innovall (75.000 euros), el manteniment de les ajudes a lloguers de locals i naus per emprenedors (10.000); o la renovació i millora de les ajudes a la rehabilitació de vivendes (120.000 euros).

Igualment, es mantenen tots els programes i ajudes de l’àrea de benestar social (destacant els 270.500 euros destinats a Ajudes de Primera Necessitat, els 99.000 per a Beques de Menjadors i els 38.500 per al programa “Menjar a Casa”); i es mantenen tots els convenis amb entitats socials (Projecte Trèvol, AFAO, ADIEM, Creu Roja, Hospital de Benefiència). A més a més es consolida el servei públic d’ajuda a domicili, duplicant la plantilla municipal assignada a aquest servei, i el Fons de Solidaritat s’incrementa en 2.500 euros. Donat el seu paper vertebrador i el seu impacte en la societat, es mantenen també les partides globals per subvencions a entitats culturals, esportives, socials i econòmiques; es mantenen els convenis amb la UNED i la Fundació Campus Ontinyent, i es duplica de 8.000 a 16.000 l’aportació del Conveni amb el Consell de la Joventut.

Josep Francés destacava que “la previssió de liquidar el 2013 sense dèficit per segon any consecutiu demostra que estem treballant de manera seriosa i realista, garantitzant la sostenibilitat de les finances i mantenint el serveis tot i estar en un entorn econòmic desfavorable. El treball consant i els esforços estan parant la pena i podem dir ben alt que anem pel bon camí”, concloïa el Regidor d’Hisenda.