Bota al contingut principal

Els pressupostos de l’Ajuntament de Muro multiplicaran l’any que ve les inversions per sis en relació a l’exercici anterior, fins a arribar als 226.590 euros. La partida es finançarà exclusivament amb fons propis i s’utilitzarà en part per l’arranjament de parcs i jardins i uns nous accessos per a l’aulari infantil.

Segons la informació facilitada pel regidor d’Hisenda, Manolo Lloret, la xifra global puja a 5.781.328 euros, el que suposa 176.000 menys que la d’aquest any. L’edil ha destacat que estan subjectes a la rígida normativa imposada pel Ministeri d’Hisenda per fomentar l’estalvi, de manera que està calculat el sostre de despesa. “La previsió -ha dit– és que hi haja més ingressos que despeses”.

Una de les partides que més destaquen és la d’inversions, que se situa en 226.590 euros enfront dels 38.800 de l’exercici en curs. Lloret ha indicat que aquest fort increment es finançarà “exclusivament amb recursos propis. Hem amortitzat préstecs i l’endeutament, de 2.228.000 euros és baix, de tot just el 40%, el que ens permet emprendre més inversions”.

Pel que fa a la destinació d’aquests diners, destaquen els 36.000 euros que aniran a parar al condicionament del parc de Fontanelles, els 23.000 per a uns nous accessos per a l’aulari infantil del Bracal, i els 45.000 per a equipament informàtic de l’Ajuntament. També s’invertiran 52.000 euros en l’expropiació de terrenys per a l’obertura d’un carrer en les proximitats de l’antiga estació.

En despeses corrents i serveis l’Ajuntament té previst invertir 2.307.056 euros, destacant partides per a la senyalització horitzontal, arranjaments en parcs i jardins i actuacions en medi ambient. Lloret ha destacat que l’adjudicació del servei de subministrament d’aigua ha permès reduir despeses en energia elèctrica i infraestructures.

El capítol de transferències és de 507.074 euros, destacant la partida de 134.000 euros que es destinarà a la mancomunitat de serveis socials, 14.000 més que aquest any. L’apartat de personal puja a 2.352.813 euros i el de despeses financeres a 94.085.