Bota al contingut principal

Les bones instal·lacions esportives de la ciutat han estat claus per a la concessió de la carrera.

Una comissió de membres de la UV, l’Ajuntament i la Fundació Universitària farà un seguiment del procés d’implantació dels nous estudis.

El plenari de l’Ajuntament d’Ontinyent ha ratificat hui per unanimitat de tota la corporació el conveni que permetrà a la ciutat comptar amb un nou títol universitari: Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Es tracta d’un conveni que farà possible la implantació de la nova carrera coincidint amb la inauguració del nou edifici del Campus al curs 2014-2015.

Per a la consecució del nou grau universitari ha estat claus les bones instal·lacions esportives del Polisportiu de la ciutat, segons ha exposat el regidor d’Educació i Esports, Pepe Pla. Així ho demostra, ha afegit, el fet que al propi conveni conste que aquestes son “idònies”, una idoneitat que va ser ratificada pel Degà de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la UV, Vicent Añó.

Cal recordar que en les enquestes realitzades als darrers anys sobre les preferències dels alumnes de Batxillerat de les poblacions properes a Ontinyent, queda de manifest que el grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport és el tercer més demandat després de Magisteri Infantil i ADE, que ja s’imparteixen a la ciutat amb èxit.

Com que els Pressupostos Generals de l’Estat de 2014 impedeixen a les Universitats augmentar les despeses de Personal, impedint la contractació del nou professorat associat necessari per implantar el Grau, és necessària una aportació econòmica externa addicional per a finançar dites contraccions. D’aquesta manera, la Fundació Campus Ontinyent aportarà els fons necessaris a tal efecte, mentre que l’Ajuntament es compromet a cobrir les quantitats que no poguera atendre la Fundació. En tot cas, el conveni serà sotmès a revisió en el moment que la normativa aplicable i el pressupost de la Universitat de València permeten assumir eixa despesa.

La implantació de la titulació comportarà per a cada promoció d’estudiants la formació d’un grup de 50 alumnes per a les assignatures teòriques-pràctiques dividit en dos subgrups de 25 alumnes tant per a les pràctiques com per als laboratoris o les aules d’activitat física. La càrrega docent es centrarà en matèries d’Educació Física i Esportiva, però també inclourà assignatures d’Anatomia i Embriologia Humana, Fisiologia, Psicologia Evolutiva i de l’Educació, Estadística i Investigació Educativa, Psicologia Social, Sociologia o Fisioteràpia.