Bota al contingut principal

El passat 23 de desembre es va iniciar a Pedreguer el Taller d’Ocupació “Verd i Pedra”.

El Taller, subvencionat per la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació amb 414.157’92 €, acabarà en desembre de 2014.

El passat 23 de desembre, amb la presentació a la Casa de la Cultura, es va iniciar el Taller d’Ocupació anomenat “Verd i Pedra” que la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ha concedit a l’Ajuntament de Pedreguer.

El Taller d’Ocupació és un projecte en què l’aprenentatge i la qualificació s’alternen amb el treball productiu en activitats d’interès públic o social que permeten la inserció a través de la professionalització i l’adquisició d’experiència de les persones participants.

Els destinataris d’aquest programa són les persones inscrites al Servef com a demandants no ocupats durant més d’1 any, que, a més, han de complir els requisits següents: ser major de 45 anys i tenir càrregues familiars, o bé tenir 25 anys o més, en situació de risc d’exclusió social acreditada pels Serveis Socials de les Administracions Públiques.

En el taller es realitzaran les especialitats de Treballs Forestals i Mamposteria. Els alumnes del taller realitzaran treballs relacionats amb les anomenades especialitats en les zones del Collado de la Sella i el Parc del Patronat, que s’alternaran amb la formació teòrica durant el desenvolupament del taller, des de finals de 2013 fins últims de 2014.

El número d’alumnes que participen en el taller és de 22, 11 de cada especialitat esmentada, a més de l’equip educatiu i l’administratiu, i la subvenció concedida per la Conselleria ascendeix a 414.157’92 €.

Els alumnes seleccionats han estat derivats pel Servef i per al desenvolupament del taller s’ha fet una selecció de personal directiu, docent i de suport, segons les bases aprovades per la Comissió Mixta de selecció de participants, publicades a partir del 25 de novembre de 2013 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Pedreguer i a la seua web municipal.