Bota al contingut principal

Mónica Oltra: “La saturació de la justícia i la falta d’òrgans jurisdiccionals especialitzats que donen una resposta ràpida a les mesures provisionals necessàries acaben perjudicant el menor”.

El grup parlamentari Compromís ha anunciat la presentació d’una proposició no de llei en Les Corts per a instar el Consell a promoure la creació d’un Jutjat de Família per cada partit judicial.

Segons ha assenyalat la portaveu adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “la preocupació creixent per assegurar l’interès superior del menor davant les situacions de ruptura de relacions entre els progenitors o les progenitores ha generat uns canvis legislatius en els quals gradualment s’ha evolucionat a mesura que la nostra societat canvia, avançant cap a la coparentalitat o corresponsabilitat parental”.

En eixe sentit, el parlament valencià ja va ser sensible a esta demanda social quan aprovàrem la Llei 5/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen, l’anomenada llei de custòdia compartida”.

L’aplicació d’este marc jurídic ha generat un increment al voltant del 22% dels casos en els quals s’ha pactat o concedit la custòdia compartida per sentència judicial.

Segons Oltra, “el problema al que s’enfronten els pares i mares és el de la saturació de la justícia i la falta d’òrgans jurisdiccionals especialitzats que donen una resposta ràpida a les mesures provisionals necessàries perquè cap dels progenitors o progenitors es quede sense comunicació amb els fills o filles, per a donar resposta immediata a la pensió d’aliments o la solució relativa al domicili”.

“Si la justícia és lenta és dolenta en tots els casos, però en molts casos la justícia lenta deixa de ser justícia, en els casos que afecten a les relacions parentals el temps que un pare o mare passa sense veure al seu fill és irrecuperable, a més de crear una nova situació social de relacions que serà la que posteriorment analitzaran els experts. Tot açò pot generar mals majors que sempre perjudicaran el menor o la menor”.

Per a Compromís, la solució passaria per la creació d’un Jutjat de Família en cada partit judicial, a més d’atorgar prioritat absoluta a aquests assumptes.

En conjunt, després de dos anys de vigència de la Llei, resulta interessant analitzar la seua evolució i estudiar les seues possibles millores, per això mitjançant la nostra proposició no de llei també instem el Consell a realitzar un estudi de l’aplicació i efectes de la Llei de Relacions Familiars dels fills i filles els progenitors de les quals no conviuen”, ha conclòs Oltra.