Bota al contingut principal

Durant la sessió plenària celebrada dijous a Almussafes, la totalitat dels membres corporatius presents van donar llum verda al text regulador de l’arreplega i tractament de rebutjos i residus sòlids urbans, en compliment de la Llei de Residus i Sòls Contaminats del 28 de juliol del 2011.

Conclòs el període legal d’informació pública, establert en un termini de 30 dies, la norma municipal entrarà en vigor i amb ella l’Ajuntament podrà sancionar aquells veïns que incorreguen en infraccions com l’incompliment dels horaris de depòsit dels residus o no aplicar el corresponent reciclatge als contenidors i punts de recollida habilitats a aquest efecte, entre altres transgressions del text regulador.

El consistori d’Almussafes acaba de ratificar l’Ordenança municipal de recollida i tractament de rebutjos i residus sòlids urbans, en la qual no es regulen de forma extensa els residus catalogats com perillosos, per no tractar-se d’una competència municipal, encara que sí que es reglamenten totes les qüestions relatives a la gestió de residus, atenent a les demandes socials amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el medi ambient de la localitat i mitigant al màxim els impactes adversos.

Estructurada en tres títols i dos Disposicions Finals, la norma desenvolupa la legislació estatal i autonòmica en matèria de residus i de règim local, de compliment obligatori per part de totes aquelles persones físiques o jurídiques que residisquen o dipositen residus al terme municipal d’Almussafes.

Amb l’objectiu que la ciutadania puga complir correctament amb tots els preceptes establerts en la nova normativa, el consistori municipal durà a terme una sèrie de millores mediambientals al nucli urbà. En concret, explica el regidor de Medi Ambient, Jesús Salesa, “instal·larem dues noves illes ecològiques, que se sumaran a les més de vint existents en l’actualitat, a més de procedir a l’adquisició de vora un centenar de noves papereres que col·locarem a aquelles zones de la localitat més adequades i a l’ancoratge dels contenidors de residus sòlids”.

El títol III aborda la Inspecció i Sanció, incardinant-se ambdós potestats en la Llei 22/2011, de 21 d’abril de Residus i Sòls Contaminats. De fet, es consideraran infraccions lleus el dipòsit dels residus sense compactar per a reduir el seu volum i aprofitar al màxim la capacitat de les bosses i contenidors o no dur a terme la separació dels mateixos als contenidors o punts d’arreplega identificats per a cada fracció.

Així mateix, l’incompliment dels horaris de dipòsit i entrega de residus facilitats per l’ajuntament o l’abandó de residus en la via pública en llocs diferents dels habilitats també seran objecte d’infracció lleu. “Amb l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pretenem aconseguir una major conscienciació ciutadana per a accions tan habituals en el dia a dia com dipositar residus de xicotet volum, com, xiclets, puntes de cigarret, caramels o corfes, fora les papereres que tenim instal·lades als espais públics, o la manipulació de papereres o contenidors, incloent el seu desplaçament”, destaca Salesa. De fet, aquestes conductes sí que es consideren com infraccions lleus i per tant poden ser objecte de la corresponent sanció.