Bota al contingut principal

Compromís per Tavernes de la Valldigna ha presentat una moció en el plenari de gener, que ha sigut aprovada per unanimitat, en què instarà al govern de la Generalitat i a la Diputació de Valencia que aquelles dotacions pressupostàries i crèdits no exahurits dintre del Pla d’Ocupació conjunt de les Adiministracions Públiques Valencianes, es destinen a la posada en marxa d’altres programes; amb la finalitat d’otorgar ajudes económiques a les empreses locals per que realitzen contractacions de persones aturades.

Per a Compromís per Tavernes de la Valldigna, l’exit de programes contra l’atur, ha quedat demostrada en programes com l’EMCORP i altres semblants, en els quals les empreses locals han sigut determinants, per això es vol instar a les administracions d’àmbit supramunicipal (Generalitat Valenciana i Diputació de València) que d’ara en avant donen participació als Municipis perquè estos tinguen veu i vot en la preparació dels programes relatius al foment de l’ocupació.

Per a Compromís per Tavernes de la Valldigna aquestes dotacions pressupostàries i crèdits no exahurits podien ser utilitzats pels ajuntaments per tal d’invertir-los en el foment del treball en les menudes i mitjanes empreses, reduint així l’atur. No s’enten com les administracions supramunicipals no han donat veu ni vot als ajuntaments, en qüestions tan importants per als municipis.

L’ajuntament de Tavernes de la Valldigina, presidit per l’alcalde Jordi Juan de Compromís, pren el compromís de destinar el romanent de crèdit a programes que tinguen com a objecte la contractació per entitats locals, de persones aturades.

El passat 5 d’agost, en sessió plenaria, l’ajuntament de Tavernes de la Valldigna s’adheria a aquest pla conjunt entre administracions, amb una dotació de 90.000 euros. Tanmateix aquest pla s’ha demostrat insuficient per què no ha servit com a incentiu per a la contractació, ja que en una situació de crisi com l’actual el sector empresarial no pot permetre’s noves contractacions, només pel fet que estiguen subvencionades.

A més a més s’afegia el condicionant que només es podrien subvencionar les contractacions de treballadors que estigueren inscrits abans de l’1 de març com a demandants d’ocupació al SEVEF.

Compromís per Tavernes de la Valldigna considera que no s’han complit les expectatives dipositades en el Pla d’Ocupació Conjunt de les Administracions Públiques Valencianes, com a instrument dissenyat per la Generalitat Valenciana per a intentar revertir la tendència actual cap a una economia que cree ocupació, i orientada a concedir ajudes directes a les empreses o entitats que contracten aturats