Bota al contingut principal

La selecció dels contractats s’ha fet entre tots els candidats remesos pel centre Servef de Sueca, inscrits com a demandants d’ocupació en els llocs sol·licitats. La comissió de selecció, composta per representants de l’entitat i agents socials, ha confeccionat la tria de les contractacions segons les puntuacions obtingudes en la baremació, d’acord amb els criteris de selecció establerts pel Servef.

L’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna ha rebut una subvenció de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació de 5.157,65 euros, que cobreix la totalitat dels costos de contractació dels 6 treballadors fins al 25 de març. Amb la subvenció, cofinançada pel Fons Social Europeu, es poden emprendre nous serveis i actuacions en benefici del municipi.

El programa EMCORP té com a principal objectiu promoure la generació d’ocupació d’interés general i social mitjançant la concessió d’ajudes i subvencions a les entitats locals per a la contractació de treballadors desocupats per a l’execució d’obres o serveis d’interés general i social.

El regidor de Foment Local, Josep Llàcer, ha manifestat que “per a l’Ajuntament de Tavernes és molt important poder disposar d’esta subvenció, que, tot i ser molt escassa, perquè les persones contractades només poden treballar 5 hores setmanals, hem intentat aprofitar-la al màxim i traure-li un rendiment òptim. Els projectes i serveis que tirarem avant estan enfocats a respondre les principals demandes i necessitats de les persones més desafavorides i que pitjor ho estan passant en estos temps de crisi econòmica: jóvens, dones desocupades, aturats de llarga durada i persones amb un alt risc d’exclusió social.”

Cal destacar el curs bàsic d’informàtica, que té com a objectiu donar als usuaris unes eines i estratègies bàsiques perquè puguen utilitzar les noves tecnologies per a preparar-se un currículum i cercar ocupació de manera autònoma amb un mínim de garanties”.

Una de les actuacions que estan fent tres de les persones contractades a través del programa EMCORP és un taller bàsic d’informàtica, per a facilitar als participants ferramentes i habilitats en la cerca d’ocupació mitjançant la utilització de les noves tecnologies. Aprenen a utilitzar un ordinador, buscar en Internet, preparar-se un currículum vitae, crear un correu electrònic i aprendre a enviar-ne. Els destinataris d’estos tallers són col·lectius de persones amb dificultats especials en la inserció en el mercat laboral.

El dijous 16 de gener es va iniciar el taller dirigit a un grup de jóvens que han deixat els estudis abans d’acabar l’educació secundària obligatòria. La darrera setmana de gener s’iniciaran els tallers dirigits a dones desocupades de llarga durada i a persones majors de 45 anys que estan en situació de desocupació i no tenen nocions bàsiques d’informàtica.

Els altres tres treballadors contractats estan destinats al departament de Serveis Socials, fent funcions de suport al servei d’ajuda a domicili i ajudant en les tasques administratives i de valoració de demandes.