Bota al contingut principal

El govern municipal d’Oliva ha creat una línia de subvencions/ajudes socials a les quals podran acollir-se tots aquells ciutadans que han perdut la seua vivenda habitual, com a conseqüència d’un desnonament o dació en pagament, i que servirà com una mesura compensatòria per a fer front al pagament del tribut de la plusvàlua.

Esta iniciativa s’ha presentat este matí amb la participació del portaveu del grup Compromís, David González. Des d’Hisenda s’ha destinat una partida inicial de 10.000 euros per esta línia d’ajudes, encara que podrà ser ampliada en funció de les necessitats i la demanda ciutadana.

Des de la Regidoria d’Hisenda s’ha assumit competències, que no pertoquen, per tal de corregir el que nosaltres pensem que és una injustícia social, i així ajudar els ciutadans d’Oliva que es veuen o s’han vist abocats a esta situació, com és un desnonament i que, a més, han de pagar de les seues butxaques l’impost de la plusvàlua d’una vivenda que ja no és seua.

En estos moments, la Llei d’Hisendes Locals regula que aquelles persones que perden la seua vivenda habitual han de pagar també l’impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua), tant en casos de venda de la vivenda com també en casos de desnonaments.

“Es tracta d’una iniciativa de govern molt necessària. La situació actual és una injustícia i per tant hem d’impulsar esta línia de subvencions molt necessària, tal i com ja s’ha fet en altres ajuntaments. Des del nostre grup sempre donarem suport a este tipus d’iniciatives en què ens posicinem al costat dels ciutadans”, afirmava el portaveu del Grup Compromís, David González.

Els requisits que han de complir els ciutadans per tal de poder accedir a estes ajudes socials són els següents: que es tracte de la seua vivenda habitual, que el patrimoni de la unitat familiar no supere els 20.000 euros, i que no tinguen altres deutes pendents amb l’administració local.

Per últim, el portaveu del Grup Compromís han felicitat a la Plataforma d’Afectats d’Hipoteques de la Safor per tot el treball realitzat en este sentit.