Bota al contingut principal

L’oposició va presentar el contenciós contra el Decret de 26 de juliol de 2013 dictat per l’alcalde en funcions, Víctor Borràs, en què es va acordar no incloure els punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8 dels demanats en el Ple extraordinari que van sol·licitar.

El contenciós administratiu el van interposar els regidors demandants per considerar que s’havia produït la vulneració dels seus drets fonamentals, la qual cosa s’ha vist ara que no es va produir en cap moment, i que l’actuació del govern municipal es va realitzar d’acord amb la legislació vigent, segons diu la sentència dictada per la jutgessa.

Els demandants van sol·licitar la celebració d’un ple extraordinari en què sol·licitaven 8 punts, 7 dels quals no van ser admesos per l’Alcaldia. Els punts no incorporats, que ara la justícia ha dictaminat correcte no acceptar, eren: modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’IBI, reducció de retribucions de càrrecs electes, supressió de personal eventual o de confiança, modificació del Reglament de nomenament de cronista oficial de Tavernes, aprovació del Reglament regulador del BIM, modificació de la comissió de seguiment del pàrquing municipal i modificació de crèdits per a dotar de partida i crèdit la instal·lació d’aire condicionat i calefacció del jutjat de pau.

La sentència feta pública determina que la resolució d’Alcaldia de no incloure els 7 punts era absolutament correcta, ja que no hi havia urgència en els punts presentats ni en la sol·licitud d’un ple extraordinari, i en cap moment es van vulnerar els drets fonamentals de l’oposició.